Intel·ligència artificial, programació i robòtica I

Vols saber com fer un joc per al mòbil? Coneixes ChatGPT? Saps que és Arduino? En l’optativa d’Intel·ligència Artificial, Programació i Robòtica I farem una introducció a la programació d’aplicacions i jocs per al mòbil, a més de veure els conceptes bàsics i usos de la intel·ligència artificial. També  aprofundirem en el món de la … Read more

Taller de reforç de valencià

La nostra optativa està destinada a aquells/es xiquets/etes que presenten dificultats d’aprenentatge  en la nostra àrea. En ella , reforcem   els continguts impartits en l’assignatura de valencià del curs corresponent i, sempre que el professor/a ho considere convenient, es treballen continguts d’anys anteriors, per tal d’afavorir i consolidar l’aprenentatge de l’alumnat. Utilitzen una metodologia dinàmica … Read more

Taller científic-experimental

Des de una perspectiva científica, fent ús d’un treball científic al laboratori els alumnes treballarien competències matemàtiques perquè tenen que fer càlculs; competències de física i química perquè tenen que fer canvis d’unitats, fer dissolucions,…i a més a més conceptes importants d’interès com és el procés de fotosíntesi que fa possible la vida a la … Read more