Programa EMPRÉN

LogoEmprenComplet.png
INTRODUCCIÓ

El programa Empren és dels programes de la Xarxa Novigi de la consellería d’educació i formació professional. L’ IES Consuelo Aranda forma part del programa Emprèn des del curs 2021- 2022.

L’aula emprenedora és un projecte dirigit a alumnat actual i antic alumnat que te com a finalitat:  

  • Fomentar la cultura emprenedora
  • MIllorar la comunicació
  • Detectar mancançes i oportunitats d'ocupació
  • Visitar empreses del sector i fomentar sinèrgies entre les empreses i el centre educatiu

Mitjançant l’aula Emprèn volem potenciar l’espirit emprenedor del nostre alumnat posant els mitjans humans i materials per a que els alumnes assolisquen les destreses necessaries per a crear una empresa i posar en marxa l’auto-ocupació. 

ACTIVITATS