Taller aprofundiment: Cultura Clàssica

És un apropament al món dels grecs i romans, on es poden aprendre una gran varietat de temes relacionats amb l’antiga Grècia i Roma, molts d’ells encara presents en l’actualitat: mitologia, aventures de déus i herois, danses gregues, com era la vida quotidiana , quines festivitats celebraven, a què jugaven, amb quins espectacles gaudien… tot … Llegir més

Teatre

Els objectius principals del teatre són estimular la capacitat d’interioritzar, percebre, expressar i comunicar, així com desenvolupar la creativitat i la capacitat d’expressió personal, a més, serveix per a fomentar en l’alumnat la comunicació oral i expressiva així com el treball en equip. S’imparteix en 3r ESO.

Jocs del món

El joc es la disfressa de l´aprenentatge, fonamental en la nostra vida quotidiana. És per això que aquesta matèria té l´objectiu d´unir l´ensenyament amb la diversió mitjançant els jocs populars, tradicionals, alternatius i cooperatius. S’imparteix a 1r ESO.

Taller de reforç de valencià

La nostra optativa està destinada a aquells/es xiquets/etes que presenten dificultats d’aprenentatge  en la nostra àrea. En ella , reforcem   els continguts impartits en l’assignatura de valencià del curs corresponent i, sempre que el professor/a ho considere convenient, es treballen continguts d’anys anteriors, per tal d’afavorir i consolidar l’aprenentatge de l’alumnat. Utilitzen una metodologia dinàmica … Llegir més

Taller de reforç de matemàtiques

Dedicarem aquestes 2 hores setmanals a revisar i reforçar els procediments fonamentals de l’assignatura instrumental. Està enfocada a l’alumnat que té dificultats, sense seguir una adaptació curricular significativa, per a assimilar el que es treballa amb el grup classe. S’imparteix a 1r i 2n de l’ESO.

Cultura Clàssica

És un apropament al món dels grecs i romans, on es poden aprendre aventures de déus i herois, danses gregues, com era la vida quotidiana , quines festivitats celebraven, a què jugaven, amb quins espectacles gaudien… tot d’una forma el més pràctica i lúdica possible. S’imparteix en tots els nivells de l’ESO.