Sol·licitud de títols de Batxillerat, CFGM i CFGS

2024 Normal Família
Nombrosa
General
*
Família
Monoparental
General
*
Títol de Bachillerat 40,81 € 20,41 € 20,41 €
Títol Técnic (CGFtxM) 18,89 € 9,45 € 9,45 €
Títol Técnic Superior (CFGS) 46,50 € 23,25 € 23,25 €

* S'ha d'aportar documentació acreditativa de les situacions: Targeta de Família Nombrosa i Carnet de Família Monoparental.