Matrícula PAU 2024

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46021290.secretaria@edu.gva.es amb assumpte: Matrícula PAU nom i cognoms, exemple: Matrícula PAU Laura Martínez Martínez. Document matrícula: emplenat amb MAJÚSCULES. Important: fa falta que proporcioneu el telèfon i el correu electrònic actualitzats. Documentació i taxes. Tot l’alumnat que es presente a les PAU haurà de sol·licitar el títol de batxillerat. … Llegir més

Prova diagnòstica 2 Eso

Estimades famílies. L’alumanat de 2 ESO de l’IES Consuelo Aranda participarà en les proves diagnòstiques de Conselleria el dimecres 22 de maig i el divendres 24 de maig. La prova es realitzarà en horari lectiu i de forma telemàtica. El procés consisteix en unes proves d’avaluació de la competència comunicativa lingüística (valencià, castellà i inglés) … Llegir més

Sol·licitud de títols de Batxillerat, CFGM i CFGS

Sol·licitud Fotocòpia DNI Fotocòpia del llibre de familia (només el full d’inscripció de l’alumne) Imprés de taxes Taxes:  2024 Normal Família Nombrosa General * Família Monoparental General * Títol de Bachillerat 40,81 € 20,41 € 20,41 € Títol Técnic (CGFtxM) 18,89 € 9,45 € 9,45 € Títol Técnic Superior (CFGS) 46,50 € 23,25 € 23,25 … Llegir més