Reforç Matemàtiques (3r ESO)

Aquesta optativa principalment està orientada a tot l’alumnat de 3r d’ESO, tant de matemàtiques acadèmiques com aplicades, que té dificultats en la matèria. L’assignatura de Reforç de matemàtiques serà de caire molt més pràctic que les matemàtiques obligatòries i d’aquesta manera l’alumne disposarà d’un espai on podrà practicar exercicis i resoldre tots els dubtes a … Read more

Taller de matemàtiques 4t ESO (Reforç)

Aquesta optativa principalment està orientada a tot l’alumnat de 4t d’ESO que té dificultats en la matèria però necessita cursar les matemàtiques acadèmiques perquè vol fer alguna modalitat de batxillerat. L’assignatura serà de caire molt més pràctic que les matemàtiques obligatòries i d’aquesta manera l’alumne disposarà d’un espai on podrà practicar exercicis i resoldre tots … Read more

Taller de reforç de matemàtiques

Dedicarem aquestes 2 hores setmanals a revisar i reforçar els procediments fonamentals de l’assignatura instrumental. Està enfocada a l’alumnat que té dificultats, sense seguir una adaptació curricular significativa, per a assimilar el que es treballa amb el grup classe. S’imparteix a 1r i 2n de l’ESO.