Taller de reforç de matemàtiques

Dedicarem aquestes 2 hores setmanals a revisar i reforçar els procediments fonamentals de l’assignatura instrumental. Està enfocada a l’alumnat que té dificultats, sense seguir una adaptació curricular significativa, per a assimilar el que es treballa amb el grup classe.

S’imparteix a 1r i 2n de l’ESO.