Premi Pere Santamatilde

El premi Pere Santamatilde sorgeix després la sobtada mort del director del nostre centre, Pere Santamatilde.

El seu objectiu és reconèixer les actuacions destacades d’un alumne/a o d’un col·lectiu d’ells que ha sobreeixit per damunt de la resta per la seua implicació al centre, la realització d’algun projecte, el seu interès per aprendre, el seu bon fer o el seu servei envers els altres.

El premi consistirà en una dotació  econòmica de 400 € i una placa  acreditativa per al guanyador i un diploma acreditatiu per als finalistes.

Podran optar al premi aquell alumnat que durant el present curs escolar estiga realitzant els seus estudis en l’IES  Consuelo Aranda, en qualsevol dels cursos que s’hi imparteixen: ESO, Cicles Formatius i Batxillerat, o bé algun col·lectiu  d’alumnes que participe en algun projecte en benefici del Centre.

Qualsevol membre de la Comunitat Educativa podrà presentar una proposta de candidatura. La proposta es lliurarà  a la secretaria del centre amb sobre tancat, les secretaries segellaran el sobre damunt de la zona del tancament, es donarà registre d’entrada i faran arribar tots els sobres, una vegada esgotat el termini, a Direcció.

El termini de les candidatures se publicarà anualment.
El premi es donarà a conéixer en un acte que se celebrarà a final de curs en el centre. En l’esmentat acte es reconeixeran els finalistes i el guardonat o la guardonada.