Història

Reunits el dia 29 de Març de 1983 a Claustre Extraordinari els professors d’aquest Institut, per determinar la denominació d’aquest, s’acorda per unanimitat elevar la proposta a aquesta Direcció General, a favor de “CONSUELO ARANDA PALACIOS” persona molt estimada en aquesta vila , que va dedicar la seva vida a la docència i que va morir el 1972 a fatal accident

Sra Consuelo Aranda Palacios, acabats els estudis de Batxillerat, va iniciar la Llicenciatura Filosofia i Lletres, Secc d’Història que va acabar amb la qualificació d’Excel · lent i Premi Extraordinari en el curs 1947-48, lliurant el Diploma el dia 30 novembre 1948

Per Ordre Ministerial de 17/8/68 se li nom per oposició Catedràtic Numerari de l’Institut d’Ensenyament Mitjà “Rei En Jaume d’Alzira”, de Geografia i Història. Tot i estar destinada a la ciutat d’Alzira, va estar sempre vinculada a Alberic, tant personal com professionalment

Amb anterioritat, cursos 1948-1955 i en companyia de Dn. Rafael Chalver Conca i Don Eusebio Ramón Navarro, havia fundat la “Acadèmia Nebrija” donant els “passis de curs” als alumnes d’Ensenyament Privat d’aquest centre, i que va contribuir decididament a la formació de gran quantitat de joves d’aquesta població.