Taller de reforç de valencià

La nostra optativa està destinada a aquells/es xiquets/etes que presenten dificultats d’aprenentatge  en la nostra àrea.

En ella , reforcem   els continguts impartits en l’assignatura de valencià del curs corresponent i, sempre que el professor/a ho considere convenient, es treballen continguts d’anys anteriors, per tal d’afavorir i consolidar l’aprenentatge de l’alumnat.

Utilitzen una metodologia dinàmica i activa que potencia la participació i inclusió de tot l’alumnat, intentant millorar  la comunicació lingüística en les seues diferents vessants, per arribar a aconseguir la competència comunicativa de l’alumnat.

S’imparteix a 1r i 2n de l’ESO.