Taller aprofundiment: Cultura Clàssica

És un apropament al món dels grecs i romans, on es poden aprendre una gran varietat de temes relacionats amb l’antiga Grècia i Roma, molts d’ells encara presents en l’actualitat: mitologia, aventures de déus i herois, danses gregues, com era la vida quotidiana , quines festivitats celebraven, a què jugaven, amb quins espectacles gaudien… tot d’una forma el més pràctica i lúdica possible.

Al llarg del curs, ens podrem convertir en arquitectes elaborant maquetes d’alguns dels edificis més representatius: teatres, temples, amfiteatres...; en actors i actrius, representant algunes de les obres de la literatura grecoromana o bé mites; en musivaris, realitzant mosaics...; podrem participar en el naixement d’un nadó; celebrarem algunes de les festivitats més importants. I així, una gran quantitat més de tallers pràctics que ens permetran conèixer aquesta cultura en primera persona.