Cicles Formatius : Distribució dels grups i calendari d’assistència

 

 

Comprova en el llistat de grups si el teu grup està doblat o no. En cas de no estar doblat l’assistència serà tots els dies, en cas d’estar doblat has de comprovar en el llistat de grups a quin torn pertanys : parell o imparell. En funció del torn que tingues assignat hauràs d’anar els dies indicats en el calendari: una setmana dilluns, dimecres i divendres i la següent dimarts i dijous de forma alternativa.

Llistat dels grups indicant si estan doblats:

Descarrega Llistat de grups

URGENT : Material inici curs cicles “Estètica”

La empresa KUOS está organitzant una visita el DIMARTS 15, per facilitar l’adquisició del nou material a aquells alumnes que ho desitgen, aquesta visita s’organitzarà de la següent manera:

 • 14.15H  – 1r CFGM Estètica i Bellesa (matins) A+B   –   2n CFGM Estètica i Bellesa (matins) A+B
 • 14.45H  – 1r CFGM Estètica i Bellesa (vesprades) A+B   –   2n CFGM Estètica i Bellesa (vesprades) A+B
 • 15.30H  – 1r CFGS Estètica Integral i Benestar  A+B   –  2n CFGS Estètica Integral i Benestar A+B

LLOC : Pati del Bar (zona de taules)

Material inici de curs cicles “Estètica”

ADJUDICACIÓ DE VACANTS DE CICLES FORMATIUS

Acte públic d’adjudicació de vacants de Cicles Formatius en el saló d’actes del centre:

 • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en aquest centre: 15 de setembre de 2020 a les 9:30 hores.
 • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana: 21 de setembre de 2020 a les 12:30 hores.
 • Sense llistes d’espera: 23 de setembre de 2020 a les 12.30 hores.

INDICACIONS DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESIONAL

Aldaia, 10 de setembre de 2020

Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna:

Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres educatius.

Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, juntament amb la d’Educació, Cultura i Esports, hagen establit un protocol d’actuació conjunt perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables.

En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions:

 • Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut a la persona tutora d’aquest en el centre escolar.
 • Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). Atés que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.
 • En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el seu centre de salut (figura en la targeta SIP). L’equip que faça seguiment, segons l’edat de l’alumnat, indicarà les actuacions a realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.
 • Tampoc hauran d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família.
 • En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

Si es necessita informació addicional, us informe que, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’ha procedit a la contractació d’un ample equip de persones que, a través del telèfon específic 900300555 (Call Center) donaran resposta als dubtes plantejats per les famílies de l’alumnat en relació amb la gestió de la crisi sanitària pel que fa a temes d’educació.

A més, us recorde que disposeu de les següents pàgines web on es troba disponible tota la informació relacionada amb aquest tema:

https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

Una salutació cordial.

Directora del IES SALVADOR GADEA