Proves d’accés Cicles Formatius 2024

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació convoca les proves d’accés als cicles de Grau Mitjà i Superior.

Requisits de participació

No reunir els requisits acadèmics d’accés a un cicle formatiu i, a més:

  • Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l’any 2024.
  • Proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l’any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s’haurà d’acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

Calendari

IMPORTANT : L’últim dia per fer la inscripció presencial a les proves serà el 27 de març. El 28 de març és festiu i el centre estarà tancat i només es podrà realitzar la inscripció mitjançant correu electrònic.

Horari

Lloc de realització

Al propi centre IES Salvador Gadea. En la part específica de les proves d’accés a grau superior només es podrà realitzar a l’IES Salvador Gadea l’opció B (Tecnologia : Dibuix Tècnic II, Tecnologia Industrial II, Física i Química) i l’opció C (Ciències: Física, Biologia i Ciències de la Terra, Química)

Sol·licitud d’inscripció

Les sol·licituds i la resta de documentació es presentaran al centre:

  • Presencialment: En l’horari de secretaria. Tota la documentació s’haurà de signar a mà.
  • Per correu electrònic: Al correu de secretaria 46016038.secretaria@edu.gva.es . L’assumpte del correu serà les sigles PAC seguides dels cognoms i el nom de la persona sol·licitant, juntament amb la documentació necessària. Tota la documentació s’haurà de signar electrònicament.

IMPORTANT : L’últim dia per fer la inscripció presencial a les proves serà el 27 de març. El 28 de març és festiu i el centre estarà tancat i només es podrà realitzar la inscripció mitjançant correu electrònic.

Documentació que cal aportar per fer la sol·licitud d’inscripció

Del 20 de març fins el 28 de març:

  • Model de sol·licitud : Annex III (grau mitjà)
  • Model de sol·licitud : Annex IV (grau superior)
  • Persones de menys de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o l’oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
  • Persones de més de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o l’oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
  • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
  • Si és el cas, la documentació justificativa dels apartats octau, catorzé i quinzé d’esta resolució que corresponga.

La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte a l’efecte de considerar els mèrits o els motius d’exempció indicats.

Documentació que cal aportar per sol·licitar l’exempció

Del 20 de març fins el 28 de juny;

La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte a l’efecte de considerar els mèrits o els motius d’exempció indicats.