Inscripció a les proves d’accés 2023 a Cicles de Grau Mitjà i Cicles de Grau Superior

Termini de sol·licitud: 20/03/2023 a 31/03/2023

Informació de la sol·licitud d’inscripció per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà

Informació de la sol·licitud d’inscripció per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de Formació Professional de grau superior

La sol·licitud d’inscripció es pot presentar per registre d’entrada a la secretaría del centre o per correu electrònic : 46016038.secretaria@edu.gva.es

IMPORTANT : Les sol·licituds no seran admeses si no es presenta tota la documentació de forma correcta. Vore l’apartat de Documentació als enllaços de Conselleria.