Llistat provissional de persones admeses a les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional

Llistat-provissional-de-persones-admeses-a-les-proves-per-a-lobtencio-dels-titols-de-tecnic-i-de-tecnic-superior-de-Formacio-Professional

Descarregar PDF

La relació provisional de persones d’admeses i excloses podrà ser objecte de reclamació per les persones aspirants entre els dies 20 i 21 de febrer de 2023, mitjançant la presentació d’un escrit motivat dirigit a la direcció del centre.