RECORDATORI I NOU AVÍS – HORARI ESCOLAR 2 i 3 DE NOVEMBRE

Recordem a tota la comunitat educativa que, per qüestions alienes al centre (ral·li de la Marina Baixa), el proper dijous 2 de novembre l’horari lectiu de tots els grups de l’institut acabarà a les 13.00 per facilitar la tornada a casa.  També avisem que, per idèntic motiu, divendres 3 de novembre les classes acabaran a les 12.05. En ambdós casos l’alumnat que tinga autobús disposarà del transport col·lectiu a eixes hores d’eixida. Disculpeu les molèsties.

—-

Recordamos a toda la comunidad educativa que, por cuestiones ajenas al centro (rally de la Marina Baixa), el próximo jueves 2 de noviembre el horario lectivo de todos los grupos del instituto acabará a las 13.00 para facilitar la vuelta a casa. También avisamos que, por idéntico motivo, el viernes 3 de noviembre, las clases acabarán a las 12.05. En ambos casos el alumnado que tenga autobús dispondrá del transporte colectivo a esas horas de salida. Disculpen las molestias.

AVÍS ALUMNAT QUE ESPERA EL BUS DE LES 15.10 EN EL CENTRE

Recordem que l’alumnat que ix de classe alguns dies una hora abans que isca el seu autobús de les 15.10 ha d’esperar-se en el centre sense eixir-ne fora fins que arribe el seu autobús. És per la pròpia seguretat de l’alumnat.

Només podria eixir abans del centre eixe alumnat si té autorització de la família i hi venen a arreplegar-lo.

—–

Recordamos que el alumnado que sale de clase algunos días una hora antes de que salga su autobús de las 15.10 tiene que esperarse en el centro sin salirse fuera hasta que llegue su autobús. Es por la propia seguridad del alumnado.
Solo podría salir antes del centro ese alumnado si tiene autorización de la familia y vienen a recogerlo.

ENHORABONA – PREMIS EXTRAORDINARIS CURS 2022-23

Des del centre volen felicitar l’alumnat guardonat amb un premi extraordinari de Primària al curs 2022-23, atorgat per Conselleria, que ara tenim la sort de tindre al nostre institut. Concretament parlem de:
-ELLA DUCLERT 1 ESO A

-IRENE ESCRIVÀ I MOLINES 1 ESO A

-JÚLIA FERRER FERRER 1 ESO A


-CLARA MARTÍNEZ SANTACRUZ 1 ESO C

-IZAN LÓPEZ MORCILLO 1 ESO C


-INÉS SERRADILLA SALAR 1 ESO D


-ERIKA MARÍA NICHIFOR 1 ESO E

Igualment també volem felicitar l’alumne que ha passat pel nostre entre i que ha obtingut un premi extraordinari i menció honorífica d’ESO i Batxillerat al curs 2022-23:

-MARTÍ CALVO BLANQUER

ENHORABONAAAA!!!!!!

INFORMACIÓ – AFECTACIÓ HORÀRIA- RESOLUCIÓ 31 D’AGOST

Des de Conselleria s’ha publicat el 31 d’agost la següent resolució (https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/09/RESOLUCIO-CANVI-HORARI.pdf) per la qual es recuperen les hores de l’ESO que van desaparéixer en convertir les hores de Projecte Interdisciplanari en hores optatives, en aplicació d’una sentència.

Com diu la resolució, 1r d’ESO passa a tindre una hora setmanal més de Matemàtiques i una altra d’Anglés.

La resolució també indica que 2n i 3r d’ESO dedicaran les dos hores setmanals a altres qüestions. Des del centre s’ha decidit que eixes hores siguen dedicades a foment i dinamització de la lectura.

INFORMACIÓ ÚS TELÈFON MÒBIL A L’INSTITUT

Volem informar-los al respecte de la normativa internat de l’institut sobre ús del telèfon mòbil, tal com queda reflectit a les normes d’organització:

“Està prohibit l’ús del telèfon mòbil, aparells reproductors de música i de jocs de noves tecnologies dins del recinte escolar, a excepció de la utilització per a l’aprenentatge dins de l’aula. Per tant, en cap cas es donarà permís per utilitzar aquests aparells en hores de guàrdia ni al pati i això significa també que no és obligatori dur el mòbil al centre.

En les activitats complementàries i extraescolars la o el responsable de l’activitat n’aprovarà o no el seu ús.

Si el professorat veu un estudiant utilitzant indegudament el mòbil, el requisarà. Demanarà a l’estudiant que l’apague. Identificarà el mòbil i el portarà a Direcció d’Estudis.

El mòbil es queda al centre 24 hores fins que vinguen els representants legals o un major autoritzat a arreplegar-lo. En cas que no vinguera, el mòbil es torna a l’alumnat el dilluns següent.”


HORARIS – 11 SETEMBRE – 1r DIA DE CLASSE

L’11 de setembre comença el curs 2023-24 i s’ha decidir que eixe primer dia tinga el següent horari i desenvolupament:

7:55-9:45 Entrada esglaonada de TOTS ELS GRUPS. Els/Les tutors/es de tots els grups d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius han de rebre els seus tutorands (en el cas de 1r d’ESO a la porta de Consergeria perquè desconeixen les instal·lacions i els faran un recorregut pels centre). En les aules matèria (Informàtica, gimnàs…) el professorat corresponent farà una xicoteta explicació de les mesures que han de prendre quan facen ús d’eixes instal·lacions. Després, els acompanyaran a l’aula i els faran les corresponents explicacions (horaris, calendari, xarxa llibres, mesures de contingència…).

L’alumnat que tinga autobús serà arreplegat en finalitzar estes dues hores.


-9.45 Tots els grups (excepte els cicles de Grau Mitjà i el Grau Superior) tornen a casa. Els Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior segueixen amb l’horari lectiu fins a final del dia.

El dia 12 de setembre es desenvoluparan les classes en l’horari lectiu amb normalitat.

TRANSPORT 2023-24 (provisional)

A continuació trobareu els llistats de transport del pròxim curs 2023-24.

Són llistats provisionals del centre que només indiquen nom i cognoms i la parada (en el cas del transport col·lectiu) i el nom i cognoms (en el cas de l’ajuda individual). Les rutes i horaris es publicaran en setembre.

Si hi haguera cap error, en setembre es pot subsanar.

Llistat de transport col·lectiu: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/07/transport-23-24-pub.-coll.pdf

Llistat de transport individual: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/07/transport-23-24-publ.-ind..pdf