HORARI 22 DESEMBRE

Vos comuniquem que el pròxim 22 de desembre, últim dia abans de les vacances, l’horari escolar serà de 9 a 13 hores.
L’alumnat que fa ús de l’autobús, per tant, arribarà al centre per entrar a les 9 hores i agafarà l’autobús per eixir a les 13 hores.

IV CONGRÉS FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(VA)

L’IES Rodolfo Llopis, de Callosa d’en Sarrià, ha estat representat al IV Congrés Forestal de la Comunitat Valenciana.   

Durant els dies 10 i 11 de novembre, el professorat i l’alumnat del Cicle Superior de Gestió Forestal i del medi natural, han donat a conèixer la qualitat dels estudis impartits a Callosa d’en Sarrià. Durant aquest esdeveniment s’han presentat en format pòster 2 projectes finals de grau superior, en què l’alumnat ha obtingut matrícula d’honor el juny de 2022.   Aquests han estat: 

– Gestió ambiental i posada en valor del patrimoni cultural a través d’acords de custòdia a parcel·les privades del paisatge protegit Puig Campana i Ponotx, de Raquel Perulero. 

– Projecte tècnic de gestió ambiental de l’escalada als sectors del Puig Campana, rutes d’aproximació i retorn, de Daniel Arroyo. 

Aquest Congrés organitzat per AMUFOR, Plataforma Forestal Valenciana i GVA, entre altres entitats, ha posat en valor el paper de les forests com a correctors de desequilibris territorials en un context de canvi climàtic. En 2 dies, s’han organitzat 4 taules tècniques, conferències i debats on l’IES Rodolfo Llopis ha participat activament.  

Tant l’alumnat com el professorat torna amb una visió global i amb noves propostes de millora cap a la gestió forestal sostenible i la reducció del risc de despoblació a escala local, autonòmica, estatal i europea.  

A més, aquest Congrés realitzat a Requena, ha servit de nexe d’unió entre el centre educatiu i entitats del sector forestal i mediambiental amb què realitzar convenis de col·laboració per a la Formació en Centres de Treball, Formació Professional Dual i oferir ofertes d’ocupació a l’alumnat ja titulat als cicles formatius d’Aprofitament i Conservació del medi natural, Gestió Forestal i del Medi Natural i Jardineria i Floristeria que s’imparteixen a l’IES Rodolfo LLopis.  

(ES)

El IES Rodolfo Llopis, de Callosa d’en Sarrià, ha estado representado en el IV Congreso Forestal de la Comunidad Valenciana.   

Durante los días 10 y 11 de noviembre, profesorado y alumnado del Ciclo Superior de Gestión Forestal y del medio natural, han dado a conocer la calidad de los estudios impartidos en Callosa d’en Sarrià. Durante este evento se han presentado en formato póster 2 proyectos finales de grado superior, en los que el alumnado ha obtenido matrícula de honor en junio de 2022.  Estos han sido: 

– Gestión ambiental y puesta en valor del patrimonio cultural a través de acuerdos de custodia en parcelas privadas del paisaje protegido Puig Campana y Ponotx, de Raquel Perulero. 

– Proyecto técnico de gestión ambiental de la escalada en los sectores del Puig Campana, rutas de aproximación y retorno, de Daniel Arroyo. 

Este Congreso organizado por AMUFOR, Plataforma Forestal Valenciana y GVA, entre otras entidades, ha puesto en valor el papel de los montes como correctores de desequilibrios territoriales en un contexto de cambio climático. En 2 días, se han organizado 4 mesas técnicas, conferencias y debates en los que el IES Rodolfo Llopis ha participado activamente.  

Tanto el alumnado como el profesorado vuelve con una visión global y con nuevas propuestas de mejora hacia la gestión forestal sostenible y la reducción del riesgo de despoblación a escala local, autonómica, estatal y europea.  

Además, este Congreso realizado en Requena, ha servido de nexo de unión entre el centro educativo y entidades del sector forestal y medioambiental con las que realizar convenios de colaboración para la Formación en Centros de Trabajo, Formación Profesional Dual y ofrecer ofertas de empleo al alumnado ya titulado en los ciclos formativos de Aprovechamiento y Conservación del medio natural, Gestión Forestal y del Medio Natural y Jardinería y Floristería que se imparten en el IES Rodolfo LLopis.  

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/thumbnail_POSTERS-IV-CONGRESO-FORESTAL.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/thumbnail_POSTERS-IV-CONGRESO-FORESTAL.jpg

LLISTAT PROVISIONAL AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT.

Adjunt trobareu el llistat provisional d’ajudes individuals de transport: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/CSV_LST_AJUDA_008_firmadoCSV.pdf

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils des de la publicació del llistat per a presentar en el mateix centre la documentació que consideren convenient en cas que consideren errònia la condició obtinguda.

AFECCIÓ RALLY – AUTOBUSOS TÀRBENA I BOLULLA

Us comuniquem que demà dijous 3 de novembre de 14 hores a 18 hores i divendres 4 de novembre de 8 a 13 hores la carretera entre Bolulla i Tàrbena estarà tallada per realització d’un rally. Tenint en compte això, de manera excepcional i per evitar problemes amb el transport i desplaçament, demà dijous l’alumnat de Tàrbena i Bolulla podrà eixir a les 13 hores. En cas de tindre autobús (només el bus 4 de Tàrbena-Bolulla), l’autobús eixirà a eixa hora.

Disculpeu les molèsties.

INFORMACIÓ NOU TRÀMIT BEQUES CICLES

S’ha publicat nova informació en la web de Conselleria (https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp) sobre aquestes beques:

“Les persones beneficiàries de les ajudes ja poden realitzar el tràmit automatitzat d’alta de la domicialició bancària en l’Administració de la Generalitat, per a efectuar l’ingrés de l’ajuda.

Es realitza a través del procediment PROPER en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Per això, informem l’alumnat que ja apareixia en el llistat provisional com a beneficiari de l’ajuda, que vaja realitzant aquest tràmit, per al qual es necessita disposar de certificat electrònic.

IMPORTANT: Guardeu el justificant perquè quan isca la resolució definitiva (en breu termini) vos informarem del següent pas a realitzar.


Se ha publicado nueva información en la web de Conselleria (https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp) sobre estas becas:

Las personas beneficiarias de las ayudas ya pueden realizar el trámite automatizado de alta de la domiciliación bancaria en la Administración de la Generalitat, para efectuar el ingreso de la ayuda.

Se realiza a través del procedimiento PROPER en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Por ello, informamos al alumnado que ya aparecía en el listado provisional como beneficiario de la ayuda, que vaya realizando este trámite, para el que se necesita disponer de certificado electrónico. 

IMPORTANTE: Guardad el justificante porque cuando salga la resolución definitiva (en breve plazo) os informaremos del siguiente paso a realizar.

1r PREMI PER AL CICLE DE JARDINERIA EN EL CAMPIONAT AUTONÒMIC DE PRESKILLS

Des del centre volem donar l’ENHORABONA a l’alumnat del cicle de Jardineria que ha participat recentment en el concurs autonòmic de pre-skills, ja que s’han endut el PRIMER PREMI!!!

El campionat, organitzat en Iberflora, comptava amb la participació de diferents instituts valenncians. En les imatges podeu veure el treball que van fer i l’entrega dels guardons amb les seues profes de cicles, a qui també cal agrair l’interés i gestió per a què el nostre institut obtinga este gran èxit.

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/10/IMG-20221005-WA0020.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/10/IMG-20221005-WA0016.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/10/IMG-20221005-WA0018.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/10/IMG-20221005-WA0014.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/10/IMG-20221005-WA0015-1.jpg

NOUS LLISTATS AUTOBÚS (A PARTIR DEL 26 DE SETEMBRE)

Bon dia,

A partir del 26 de setembre hi haurà un autobús més (autobús 5 adaptat) que se suma als quatre ja existents.

Eixe autobús, proporcionat per Conselleria, consta de 20 places, és adaptat per atendre algun alumnat que té una sèrie de necessitats i farà les parades de Rotonda, Casetes i Xirles. També ha permés millorar les condicions d’alguns beneficiaris del transport de 1r i 2n d’ESO d’eixes parades ja que eixirà a les 13.55 hores tots els dies del centre.

En redistribuir l’alumnat potser que algun altre alumne canvie d’autobús a partir del dilluns, per això vos recomanem que comproveu els llistats:

Bus 1: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-1-ROTONDA-Vdef-PUBLIC.odt

Bus 2: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-2-ROTONDA-CASETES-XIRLES-Vdef-public.odt

Bus 3: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-3-URBANITZACIONS-Vdef-public.odt

Bus 4: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-4-TARBENA-BOLULLA-ROTONDA-Vdef-public.odt

Bus 5: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-5-ROTONDA-CASETES-XIRLES-1R-CICLE-ADAPTAT-Vdef-public.odt

Per cert, que hui divendres encara han de pujar en el mateix autobús on estaven.

LLISTAT AUTOBUSOS DE SETEMBRE

A continuació podreu trobar els llistats d’autobusos elaborats pel centre actualitzat a dia 9 de setembre que tenen la matrícula i la sol·licitud de transport formalitzada correctament.

Bus 1 Rotonda Polop: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-1-ROTONDA-V2-PUBLIC.odt

Bus 2: Rotonda-Casetes-Xirles: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-2-ROTONDA-CASETES-XIRLES-V2-public.odt

Bus 3: Urbanitzacions: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-3-URBANITZACIONS-V2-public.odt

Bus 4: Tàrbena-Bolulla-Rotonda: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/09/BUS-4-TARBENA-BOLULLA-ROTONDA-v2-public-.odt

Recordem que el primer dia de classe, 12 de setembre, els horaris per a l’alumnat seran els següents:

8:50-10:40: Entrada i presentació de 1r i 2n de batxillerat i els cicles formatius de grau mitja i superior. Els tutors faran les corresponents explicacions (horaris, calendari, mesures de contingència…).
11:10-13:55: Entrada i presentació del tots els grups d’ESO i de FPB. Els tutors faran les corresponents explicacions (horaris, calendari, mesures de contingència…). Els autobusos arreplegaran eixe dia estos grups en les seues parades de manera que arriben al centre a les 11.10 i isquen cap a casa amb l’autobus a les 13.55.

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte a través del correu transport@iescallosa.org