ORGANITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU  
 • Josep Bigorra – Director
 • Tatiana Tobajas – Vicedirectora
 • Esther Antón – Directora d’estudis
 • Ximo Guardiola – Secretari de direcció
 • José Manuel Seguí – Director d’estudis de cicles formatius
ALTRES CÀRRECS
 • Víctor Chiva – Coordinador ESO
 • Mari Carmen Rodríguez – Auxiliar Secretaria
 • Maragda Pérez i Elena Fresneda – Orientació
 • Javier Blasco – Coordinador Xarxa Llibres
 • Amparo Perea – Coordinadora d’Igualtat i Convivència
 • Sonia Guardiola – Coordinadora TIC