ORGANITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU  
  • Toni Padilla – Director
  • Josep Bigorra – Vicedirector
  • Esther Antón – Cap d’estudis
  • Davinia Berenguer – Secretària
ALTRES CÀRRECS
  • Tatiana Tobajas – Coordinadora ESO
  • Mari Carmen Rodríguez – Auxiliar Secretaria
  • Laura Lauwers – Orientadora
  • Javier Blasco – Coordinador Xarxa Llibres
  • Amparo Perea – Coordinadora d’igualtat i convivència