AVÍS ALUMNAT QUE ESPERA EL BUS DE LES 15.10 EN EL CENTRE

Recordem que l’alumnat que ix de classe alguns dies una hora abans que isca el seu autobús de les 15.10 ha d’esperar-se en el centre sense eixir-ne fora fins que arribe el seu autobús. És per la pròpia seguretat de l’alumnat.

Només podria eixir abans del centre eixe alumnat si té autorització de la família i hi venen a arreplegar-lo.

—–

Recordamos que el alumnado que sale de clase algunos días una hora antes de que salga su autobús de las 15.10 tiene que esperarse en el centro sin salirse fuera hasta que llegue su autobús. Es por la propia seguridad del alumnado.
Solo podría salir antes del centro ese alumnado si tiene autorización de la familia y vienen a recogerlo.