ESO I BATXILLERAT

El nostre centre oferta 4 cursos d’ESO, a més del Programa de Diversificació Curricular (PDC), de 3r i 4t d’ESO. Els PDC, estan orientats a la consecució del títol de graduat en educació secundària obligatòria per part dels qui presenten dificultats rellevants d’aprenentatge després d’haver rebut, si és el cas, mesures de suport en el primer o segon curs d’aquesta etapa, o als qui esta mesura d’atenció a la diversitat els siga favorable per a l’obtenció del títol.

Amb relación amb el batxillerat, l’IES Rodolfo Llopis compta amb el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials i el Batxillerat Científic. Si voleu conèixer les assignatures que ofertem en cada curs, contacteu amb administració. Estarem encantats d’ajudar-te!

E.S.O. Educación Secundaria Obligatoria | Orientak

Diversificación curricular | Escoles bressol

Bachillerato – IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO

PER A L’ALUMNAT INTERESSAT EN CURSAR..