ESTADA A ROMA, ITALIA

Des del dimarts 1 de març, els professors Tatiana Tobajas, Rafael Gosp i Pere Lozano han fet a Roma una formació de 4 dies dins d’uns dels projectes Erasmus que estem portant a terme aquest curs a l’IES Rodolfo LLopis. El projecte és KA220-SCH-ED92835FExtending the boundaries in Education” i la formació que van a realitzar és “Innovative Approaches in Online Teaching” on hem aprés a utilitzar ferramentes com EdPuzzle, Animaker i Playposit per aplicar l’enfocament de la Flippedclassroom a les nostres aules. Hem vingut carregats de noves idees i metodologies per emprar a les aules en benefici dels nostres estudiants.