HORARI 22 DESEMBRE

Vos comuniquem que el pròxim 22 de desembre, últim dia abans de les vacances, l’horari escolar serà de 9 a 13 hores.
L’alumnat que fa ús de l’autobús, per tant, arribarà al centre per entrar a les 9 hores i agafarà l’autobús per eixir a les 13 hores.

IV CONGRÉS FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(VA)

L’IES Rodolfo Llopis, de Callosa d’en Sarrià, ha estat representat al IV Congrés Forestal de la Comunitat Valenciana.   

Durant els dies 10 i 11 de novembre, el professorat i l’alumnat del Cicle Superior de Gestió Forestal i del medi natural, han donat a conèixer la qualitat dels estudis impartits a Callosa d’en Sarrià. Durant aquest esdeveniment s’han presentat en format pòster 2 projectes finals de grau superior, en què l’alumnat ha obtingut matrícula d’honor el juny de 2022.   Aquests han estat: 

– Gestió ambiental i posada en valor del patrimoni cultural a través d’acords de custòdia a parcel·les privades del paisatge protegit Puig Campana i Ponotx, de Raquel Perulero. 

– Projecte tècnic de gestió ambiental de l’escalada als sectors del Puig Campana, rutes d’aproximació i retorn, de Daniel Arroyo. 

Aquest Congrés organitzat per AMUFOR, Plataforma Forestal Valenciana i GVA, entre altres entitats, ha posat en valor el paper de les forests com a correctors de desequilibris territorials en un context de canvi climàtic. En 2 dies, s’han organitzat 4 taules tècniques, conferències i debats on l’IES Rodolfo Llopis ha participat activament.  

Tant l’alumnat com el professorat torna amb una visió global i amb noves propostes de millora cap a la gestió forestal sostenible i la reducció del risc de despoblació a escala local, autonòmica, estatal i europea.  

A més, aquest Congrés realitzat a Requena, ha servit de nexe d’unió entre el centre educatiu i entitats del sector forestal i mediambiental amb què realitzar convenis de col·laboració per a la Formació en Centres de Treball, Formació Professional Dual i oferir ofertes d’ocupació a l’alumnat ja titulat als cicles formatius d’Aprofitament i Conservació del medi natural, Gestió Forestal i del Medi Natural i Jardineria i Floristeria que s’imparteixen a l’IES Rodolfo LLopis.  

(ES)

El IES Rodolfo Llopis, de Callosa d’en Sarrià, ha estado representado en el IV Congreso Forestal de la Comunidad Valenciana.   

Durante los días 10 y 11 de noviembre, profesorado y alumnado del Ciclo Superior de Gestión Forestal y del medio natural, han dado a conocer la calidad de los estudios impartidos en Callosa d’en Sarrià. Durante este evento se han presentado en formato póster 2 proyectos finales de grado superior, en los que el alumnado ha obtenido matrícula de honor en junio de 2022.  Estos han sido: 

– Gestión ambiental y puesta en valor del patrimonio cultural a través de acuerdos de custodia en parcelas privadas del paisaje protegido Puig Campana y Ponotx, de Raquel Perulero. 

– Proyecto técnico de gestión ambiental de la escalada en los sectores del Puig Campana, rutas de aproximación y retorno, de Daniel Arroyo. 

Este Congreso organizado por AMUFOR, Plataforma Forestal Valenciana y GVA, entre otras entidades, ha puesto en valor el papel de los montes como correctores de desequilibrios territoriales en un contexto de cambio climático. En 2 días, se han organizado 4 mesas técnicas, conferencias y debates en los que el IES Rodolfo Llopis ha participado activamente.  

Tanto el alumnado como el profesorado vuelve con una visión global y con nuevas propuestas de mejora hacia la gestión forestal sostenible y la reducción del riesgo de despoblación a escala local, autonómica, estatal y europea.  

Además, este Congreso realizado en Requena, ha servido de nexo de unión entre el centro educativo y entidades del sector forestal y medioambiental con las que realizar convenios de colaboración para la Formación en Centros de Trabajo, Formación Profesional Dual y ofrecer ofertas de empleo al alumnado ya titulado en los ciclos formativos de Aprovechamiento y Conservación del medio natural, Gestión Forestal y del Medio Natural y Jardinería y Floristería que se imparten en el IES Rodolfo LLopis.  

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/thumbnail_POSTERS-IV-CONGRESO-FORESTAL.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/thumbnail_POSTERS-IV-CONGRESO-FORESTAL.jpg

HALLOWEEN BREAKOUT

El 31 d’octubre el departament d’Anglés va organitzar un Halloween breakout on van participar alumnes de primer i segon d’ESO. S’ha fet l’entrega de premis del concurs de disfresses de Halloween.

Els nostres premiats han sigut:
Linda Chacón – 4ESO D
Azul Gantois – 1rESO A
Alejandro Granero – 1r ESO B
Noa Such – 2n ESO D

LLISTAT PROVISIONAL AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT

Adjunt trobareu el llistat provisional d’ajudes individuals de transport: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/CSV_LST_AJUDA_008_firmadoCSV.pdf

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils des de la publicació del llistat per a presentar en el mateix centre la documentació que consideren convenient en cas que consideren errònia la condició obtinguda.