II Concurs de Fotografia Matemàtica

  • Poden participar tots els alumnes del Centre. 
  • Les fotografies, originals, en color o blanc i negre, hauran de presentar-se en format digital. Cada fotografia s’identificarà amb un nom o títol que pose de manifest la condició matemàtica del concurs. La resolució ha de ser adequada per a la seua reproducció amb qualitat suficient. Cada sèrie (tres o més fotos sobre un mateix tema) s’identificarà amb un títol únic i cada foto portarà un subtítol. No hi ha màxim de fotografies presentades per participant. 
  • El termini de presentació de fotografies acabarà el dia 30/05/2023 
  • Podeu consultar les BASES
  • Per a participar i realitzar els enviaments es farà mitjançant el següent formulari.
  • Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a qualsevol membre del Departament de Matemàtiques o al correu javier.blasco@iescallosa.org

INFORMACIÓ – AFECTACIÓ HORÀRIA – RESOLUCIÓ 31 D’AGOST

Des de Conselleria s’ha publicat el 31 d’agost la següent resolució (https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/09/RESOLUCIO-CANVI-HORARI.pdf) per la qual es recuperen les hores de l’ESO que van desaparéixer en convertir les hores de Projecte Interdisciplanari en hores optatives, en aplicació d’una sentència.

Com diu la resolució, 1r d’ESO passa a tindre una hora setmanal més de Matemàtiques i una altra d’Anglés.

La resolució també indica que 2n i 3r d’ESO dedicaran les dos hores setmanals a altres qüestions. Des del centre s’ha decidit que eixes hores siguen dedicades a foment i dinamització de la lectura.

ÚS TELÈFON MÒBIL A L’INSTITUT

Volem informar-los al respecte de la normativa internat de l’institut sobre ús del telèfon mòbil, tal com queda reflectit a les normes d’organització:

«Està prohibit l’ús del telèfon mòbil, aparells reproductors de música i de jocs de noves tecnologies dins del recinte escolar, a excepció de la utilització per a l’aprenentatge dins de l’aula. Per tant, en cap cas es donarà permís per utilitzar aquests aparells en hores de guàrdia ni al pati i això significa també que no és obligatori dur el mòbil al centre.

En les activitats complementàries i extraescolars la o el responsable de l’activitat n’aprovarà o no el seu ús.

Si el professorat veu un estudiant utilitzant indegudament el mòbil, el requisarà. Demanarà a l’estudiant que l’apague. Identificarà el mòbil i el portarà a Direcció d’Estudis.

El mòbil es queda al centre 24 hores fins que vinguen els representants legals o un major autoritzat a arreplegar-lo. En cas que no vinguera, el mòbil es torna a l’alumnat el dilluns següent.»

HORARIS – 11 DE SETEMBRE – 1r DIA DE CLASSE

L’11 de setembre comença el curs 2023-24 i s’ha decidir que eixe primer dia tinga el següent horari i desenvolupament:

7:55-9:45 Entrada esglaonada de TOTS ELS GRUPS. Els/Les tutors/es de tots els grups d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius han de rebre els seus tutorands (en el cas de 1r d’ESO a la porta de Consergeria perquè desconeixen les instal·lacions i els faran un recorregut pels centre). En les aules matèria (Informàtica, gimnàs…) el professorat corresponent farà una xicoteta explicació de les mesures que han de prendre quan facen ús d’eixes instal·lacions. Després, els acompanyaran a l’aula i els faran les corresponents explicacions (horaris, calendari, xarxa llibres, mesures de contingència…).

L’alumnat que tinga autobús serà arreplegat en finalitzar estes dues hores.


-9.45 Tots els grups (excepte els cicles de Grau Mitjà i el Grau Superior) tornen a casa. Els Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior segueixen amb l’horari lectiu fins a final del dia.

El dia 12 de setembre es desenvoluparan les classes en l’horari lectiu amb normalitat.

TRANSPORT 23-24 (provisional)

A continuació trobareu els llistats de transport del pròxim curs 2023-24.

Són llistats provisionals del centre que només indiquen nom i cognoms i la parada (en el cas del transport col·lectiu) i el nom i cognoms (en el cas de l’ajuda individual). Les rutes i horaris es publicaran en setembre.

Si hi haguera cap error, en setembre es pot subsanar.

Llistat de transport col·lectiu: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/07/transport-23-24-pub.-coll.pdf

Llistat de transport individual: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/07/transport-23-24-publ.-ind..pdf

PREMIS EXTRAORDINARIS – ESO

El centre ha proposat a Conselleria d’Educació com a premis extraordinaris de l’ESO a (noms publicats així per protecció de dades):

-M**** CALVO B****

-M**** RIPOLL S****

-N**** CANO M****

Enhorabona pel vostre esforç i dedicació!!!!!

PROJECTE INTERDISCIPLINARI COM A OPTATIVA – ESO

En aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2023 de Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el pròxim curs 23-24 la matèria Projecte Interdisciplinari passa de ser obligatòria a ser optativa d’oferta obligatòria en 1r, 2n i 3r d’ESO. En 4t d’ESO continua sent optativa d’oferta obligatòria.

La qual cosa suposa que, tal com es va acordar en Consell Escolar, en el cas que algun/a alumne/a de 1r, 2n i 3r ESO vulga canviar l’optativa triada per Projecte Interdisciplinari haurà de vindre al centre durant el període de matriculació (del 19 al 24 de juliol en horari d’atenció al públic, recordant que el 24 de juliol és festiu local a Callosa d’en Sarrià) i fer el canvi, o bé canviar-se d’optativa a l’inici de curs en setembre.

En qualsevol cas, cal recordar que l’alumnat pot ser matriculat d’ofici en les matèries optatives.

ENTREGA 1r PREMI NANORELATS

Compartim amb vosaltres algunes de les imatges de l’entrega del 1r Premi del concurs de nanorelats de l’ICMOL, que organitza la Universitat de València a nivell autonòmic, on trobarem la nostra guanyadora, Nadia Rosada (ENHORABONA de nou!!!!); les nostres professores que han ajudat a participar en este concurs, Laura Pérez del departament de castellà i Tatiana Tobajas del departament de Biologia i Geologia, i els dos premis Nobel de Química que li van entregar el guardó, Jean Marie Lehn y Jean Pierre Sauvage.

Cal destacar també que, durant la cerimònia, es va anunciar que la nostra alumna vencedora, Nadia, també va obtindre el 2n lloc en la categoria internacional del premi!

ORGULLOSOS i ORGULLOSES DE TU!!!

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/06/IMG-20230605-WA0004.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/06/IMG-20230606-WA0002.jpg