II Concurs de Fotografia Matemàtica

  • Poden participar tots els alumnes del Centre. 
  • Les fotografies, originals, en color o blanc i negre, hauran de presentar-se en format digital. Cada fotografia s’identificarà amb un nom o títol que pose de manifest la condició matemàtica del concurs. La resolució ha de ser adequada per a la seua reproducció amb qualitat suficient. Cada sèrie (tres o més fotos sobre un mateix tema) s’identificarà amb un títol únic i cada foto portarà un subtítol. No hi ha màxim de fotografies presentades per participant. 
  • El termini de presentació de fotografies acabarà el dia 30/05/2023 
  • Podeu consultar les BASES
  • Per a participar i realitzar els enviaments es farà mitjançant el següent formulari.
  • Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a qualsevol membre del Departament de Matemàtiques o al correu javier.blasco@iescallosa.org

PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA «GUARDABOSC»

Des de l’IES Rodolfo Llopis, s’ha decidit participar en el Projecte d’Innovació Educativa ‘Guardabosc’, per ser un centre amb un entorn forestal vulnerable pels riscos dels incendis forestals.

Amb aquest programa volem apropar a l’alumnat, a la realitat que ens envolta. Mitjançant xerrades i activitats, volem aconseguir crear conciència del nostre medi i de tots els valors que té, per tal de conservar-ho.

ERASMUS A MYKONOS – GRÈCIA K210 – CONSENSUS

Donem per finalitzada la setmana en Mykonos🥲. Experiència súper positiva que de segur mai oblidaran. Moltes gràcies a les famílies per la seua implicació i fer-ho possible. També a Carmen, Joan, Carla i Romina per dedicar temps de les seues vacances i donar-ho tot.
Deixem per ací algunes fotos de l’acte del comiat i de la meravellosa ciutat la qual han disfrutat. Seguim!

COM SONA L’ESO 2024

Un any més, L’IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià, participa en el Projecte Educatiu COM SONA L’ESO.
És una trobada d’estudiants de secundària d’uns 1500 alumnes, que ens reunim per a posar en comú una obra i altres activitats artístiques musicals que prèviament hem treballat durant tot el curs a les aules.
Aquest any la seu torna a ser Altea, el divendres 10 de maig, el gran concert. Les i els alumnes del nostre IES treballem l’obra  «Comediant» amb moltes ganes i il·lusió.

Ací podeu gaudir de l’edició de l’any passat a Altea (2022/23): https://www.youtube.com/watch?v=3LUPzNtyqQ8

NO US HO PODEU PERDRE

PRÀCTIQUES MICROBIOLÒGIQUES A LA UA

Alumnat de 4t d’ESO i 1r Batxillerat s’ha apropat un poquet més al món universitari fent pràctiques microbiològiques utilitzant materials i tècniques de les que no dispossem als IES. Respirant un nou ambient i raonant amb l’alumnat que allí està desenvolupant les tesis doctorals. Han estat participatius i han pogut gaudir-ho al màxim!! Genial!!!

RECOMANACIONS CONTROL TRANSMISSIÓ VIRUS RESPIRATORIS

Conselleria d’Educació juntament amb la de Sanitat, ens ha fet arribar les següents recomanacions bàsiques per al control de transmissió de virus respiratoris en l’entorn educatiu, davant l’augment de casos de grip i d’infeccions respiratòries agudes:
• La vacunació és la millor manera de protegir-se contra la grip i altres virus respiratoris. Es recomana la vacunació davant de grip i SARS-Cov2 a tot el personal docent i auxiliar de l’entorn educatiu i que mantinga contacte amb l’alumnat.
• La mesura més recomanable és la higiene de mans mitjançant un rentat de mans de forma freqüent, amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.
• Davant de símptomes menors de malaltia respiratòria aguda (tos, esternuts, mucositat nasal …) és recomanable la utilització de mascareta en l’alumnat, professorat i personal auxiliar. Davant d’altres símptomes com febre per sobre dels 38 graus, malestar general i/o dificultat respiratòria es recomana no assistir al centre educatiu.
• Cal evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca o la màscara. En tossir o esternudar, s’ha de cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze o amb un mocador d’un sol ús.
• Utilitzar mocadors d’un sol ús.

• Ventilació natural a les aules i àrees d’alta interacció social, mantenint-ne una temperatura adequada.

Conselleria de Educación junto con la de Sanidad, nos ha hecho llegar las siguientes recomendaciones básicas para el control de transmisión de virus respiratorios en el entorno educativo, ante el aumento de casos de gripe y de infecciones respiratorias agudas:
• La vacunación es la mejor forma de protegerse contra la gripe y otros virus respiratorios. Se recomienda la vacunación frente a gripe y SARS-Cov2 a todo el personal docente y auxiliar del entorno educativo y que mantenga contacto con el alumnado.
• La medida más recomendable es la higiene de manos mediante un lavado de manos de forma frecuente, con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.
• Ante síntomas menores de enfermedad respiratoria aguda (tos, estornudos, mucosidad nasal …) es recomendable la utilización de mascarilla en alumnado, profesorado y personal auxiliar. Ante otros síntomas como fiebre por encima de los 38 grados, malestar general y/o dificultad respiratoria se recomienda no asistir al centro educativo.
• Se debe evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca o la mascarilla. Al toser o estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz con la flexura del codo o con un pañuelo desechable.
• Utilizar pañuelos de un solo uso.
• Ventilación natural en las aulas y áreas de alta interacción social, manteniendo una temperatura adecuada.