ORIENTACIÓ

Orientació. Tria educativaHols, som les orientadores de l’IES Rodolfo Llopis, Maragda Pérez Berenguer i Elena Fresneda Català, amb correus mm.perezberenguer@edu.gva.es i e.fresnedacatala@edu.gva.es. Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte relacionat amb l’orientació acadèmica, professional i personal.

IES RODOLFO LLOPIS – ORIENTALINE

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

1 TR – AUTOCONEIXEMENT

CONEIXEMENT DEL SISTEMA EDUCATIU LOMLOE

2 TR – RECERCA D’INFORMACIÓ

*CFGM-CFGS-UNIVERSITAT

  1. Dossier Cicles Formatius (CF) de la Comunitat Valenciana
  2. Sol·licitut i admissió a les proves de CF
  3. Oferta formativa CF a distància
  4. Buscador CF de la Comunitat Valenciana

BATXILLERAT- UNIVERSITAT

  1. Exemples d’exàmens PAU
  2. Oferta de graus de les universitats del país
  3. Notes de tall de les universitats del país
  4. Dossier d’eixides professionals de la Universitat de Múrcia i de la de Granada

GRAUS OFERTATS DE LES UNIVERSITATS VALENCIANES