TEI (TUTORIA ENTRE IGUALS)

                                                                    

El programa TEI és un programa de convivència institucional, que implica a tota la comunitat educativa. S’orienta a millorar la integració escolar i a treballar per una escola inclusiva i no violenta. Esta dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, el conflicte i la violència. 

Aquest programa es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l’empatia i el compromís, són els pilars fonamentals del seu desenvolupament als centres educatius. 

Al centre, l’alumnat de 3r d’ESO es formarà per ser tutors (acompanyants) de l’alumnat de 1r d’ESO, que seràn els tutoritzats. La intenció del centre, és la de millorar la convivència entre l’alumnat i fomentar la tolerància cero davant l’assetjament, bullying o qualsevol tipus de comportament conflictiu a l’IES. 

 

Enquesta TEI 3r ESO

Enquesta TEI 1r ESO

Presentació de parelles del Programa TEI