INFORMACIÓ ÚS TELÈFON MÒBIL A L’INSTITUT

Volem informar-los al respecte de la normativa internat de l’institut sobre ús del telèfon mòbil, tal com queda reflectit a les normes d’organització:

“Està prohibit l’ús del telèfon mòbil, aparells reproductors de música i de jocs de noves tecnologies dins del recinte escolar, a excepció de la utilització per a l’aprenentatge dins de l’aula. Per tant, en cap cas es donarà permís per utilitzar aquests aparells en hores de guàrdia ni al pati i això significa també queno és obligatori dur el mòbil al centre.

En les activitats complementàries i extraescolars la o el responsable de l’activitat n’aprovarà o no el seu ús.

Si el professorat veu un estudiant utilitzant indegudament el mòbil, el requisarà. Demanarà a l’estudiant que l’apague. Identificarà el mòbil i el portarà a Direcció d’Estudis.

El mòbil es queda al centre 24 hores fins que vinguen els representants legals o un major autoritzat a arreplegar-lo. En cas que no vinguera, el mòbil es torna a l’alumnat el dilluns següent.”