Convalidacions 2020

Els alumnes que estan cursant estudis reglats de música i dansa als Conservatoris de la Generalitat Valenciana

i alumnes de Cicles que necessiten convalidar assignaturas hauran d’omplir els impresos que apareixen a la pàgina de la Generalitat

en els següents links i aportar Certificació dels estudis que estan cursant.

Hauran d’enviar els impresos i la Certificació al correu de Secretaria : 03014496.secret@gva.es

ESO – BATXILLERAThttp://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos

El termini de lliurament 28 setembre 2020.

CICLEShttp://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/convalidaciones

El termini de lliurament 28 setembre 2020

Distribució d’hores lectives

L’horari del nostre centre és el següent:

INICI DE CLASSES: tots a les 7:55

ACABAMENT DE CLASSES:

DILLUNS: tots a les 15:10

DIMARTS I DIJOUS:

  • alumnat de 1er cicle (1er, 2n ESO i FPB) acaba a les 13:55
  • alumnat de 2n cicle (3r, 4t ESO i Batxillerat) acaba a les 15:10

DIMECRES: tots a les 13:00, excepte 1r i 2n de Batxillerat.

DIVENDRES: tots a les 13:55

DISTRIBUCIÓ D’HORES LECTIVES:

1ª HORA: 7:55-8:50

2ª HORA: 8:50-9:45

3ª HORA: 9:45-10:40

ESPLAI: 10:40-11:10

4ª HORA: 11:10-12:05

5ª HORA: 12:05-13:00

6ª HORA: 13:00-13:55

ESPLAI: 13:55-14:15

7ª HORA: 14:15-15:10

Horari transport escolar

HORARI DEL BUS: PARADES

Ruta Polop

L’Alberca: 7:15

Avda. Andalucía: 7:20

Urb. Polop Paradís: 7:25

Les Casetes 7:30

Xirles: 7:30

Rotonda Polop: 7:35

Ruta Tàrbena

Tàrbena: 7:17

Bolulla: 7:30

NORMES TRANSPORT ESCOLAR:

– Es demana puntualitat, ja que el conductor no pot esperar ningú.

– Qualsevol desperfecte al bus privarà l’alumne del dret de transport.

– L’alumnat ha de presentar un carnet a la pujada al bus. En cas contrari NO podrà pujar.

– Si l’alumne/a perd el carnet, ha de sol.licitar-ne un de nou a vicedirecció, a l’hora del pati.

– Queden totalment prohibits l’ús d’altaveus al bus.

-A aquestes normes hi ha que afegir el protocol sanitari per evitar la transmissió del COVID-19.

Protocol transport escolar

Mesures en el transport escolar

PROTOCOL COVID PER AL BUS

Les mesures a seguir per al servei complementari del transport escolar col·lectiu són:

ÚS OBLIGATORI DE MASCARETA.

No serà obligatori en els següents suposats:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara.

b) Persones en les quals l’ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

c) Causa de força major o situació de necessitat.

En aquests supòsits es poden habilitar les primeres files del vehicle per a aquests usuaris o mantindre la distància de seguretat entre seients, o facilitar qualsevol altre mecanisme que resulte viable (mampares i uns altres).

ASSIGNACIÓ DE SEIENTS. S’assignarà i s’organitzarà la distribució dels alumnes dins del transport limitant les interaccions físiques, prestant especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

L’assignació de seients es fixarà a principi de curs i quedarà reflectida en un document per part de la persona acompanyant del servei i es mantindrà durant tot el curs acadèmic.

L’alumnat usuari de transport esperarà en les parades, mantenint la distància física i en ordre per a accedir al vehicle en fila i per la porta de davant. Es reservarà l’inici de la cua a les persones que ocuparen els seients de darrere.

La baixada es farà en ordre, sense aglomeracions i evitant contactes. Tots els autobusos deixaran als alumnes sempre al mateix lloc,i quan baixen tots els alumes, eixe lloc serà ocupat per un altre autobús que deixarà baixar als seus ocupants. Deixa manera aconseguirem una entrada al centre escalonada.

S’ha coordinat els horaris de les rutes i centres escolars, per a optimitzar el temps en les entrades i eixides del centre. El autobusos arribaran a la parada del centre amb temps suficient per a descarregar als alumnes de manera escalonada.

-NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ EN ELS VEHICLES. Els alumnes abans de pujar i baixar del vehicle hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. L’empresa haurà de disposar de gel hidroalcohòlic, en coordinació amb el centre educatiu, i serà l’encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja, ventilació i desinfecció del vehicle, entre torns o rutes, seguint la normativa vigent en quant l’ús dels productes autoritzats per les autoritats sanitàries.

En el supòsit que s’haja notificat algun cas de COVID-19 en una persona usuària del servei, l’empresa haurà d’aplicar les mesures de desinfecció, segons normativa vigent.

Noves instruccions inici curs escolar

Atenent a les instruccions del secretari autonòmic rebudes el dia 2 de setembre, per les quals es recomana escalonar l’inici del curs, l’equip directiu del centre ha decidit canviar les instruccions inicials que ja estaven publicades i donar més temps per les reunions inicials amb l’alumnat per tal que puguen interioritzar millor totes les mesures i protocols que s’han organitzat al centre per a previndre la transmissió de la COVID-19.

En el següents pdf està l’horari escalonat per l’alumnat així com els plànols d’accés al centre, recorreguts i zones d’esplai que els tutors explicaran el primer dia a tot l’alumnat.

INICI ESCALONAT DEL CURS

TornsAcces

Atendiendo a las instrucciones del secretario autonómico recibidas el día 2 de septiembre, por las cuales se recomienda escalonar el inicio del curso escolar, el equipo directivo del centro ha decidido cambiar las instrucciones iniciales que ya estaban publicadas y tener más tiempo para las reuniones iniciales con el alumnado y que así puedan interiorizar mejor todas las medidas y protocolos que se han organizado en el centro para prevenir la transmisión del COVID-19.

En los siguientes pdf pueden encontrar el horario escalonado del alumnado, los planos de acceso al centro, recorridos y zonas de recreo que los tutores explicarán el primer día a todo el alumnado.

INICI ESCALONAT DEL CURS

TornsAcces

AVÍS IMPORTANT / AVISO IMPORTANTE

 

Desde l’equip directiu de l’IES Rodolfo Llopis, seguint les recomanacions sanitàries de la Conselleria d’eduació, volem comunicar a totes les famílies i alumnat que  EL CENTRE ESTÀ TANCAT AL PÚBLIC I SOLS S’ATENDRÀ AMB CITA PRÈVIA.

Per a qualsevol consulta es pot telefonar al telèfon del centre:  966 870 940

 

El equipo directivo del IES Rodolfo Llopis, siguiendo las recomendaciones sanitarias de la Consellería de educación, quiere  comunicar a todas las familias y alumnado que EL CENTRO PERMANECERÁ CERRADO AL PÚBLICO Y SÓLO SE ATENDERÁ CON CITA PREVIA.

Para cualquier consulta se puede llamar al teléfono del centro: 966 870 940

Llibres de text per al curs 2020-21

En aquest document pdf les famílies i l’alumnat tenen a la seua disposició els llibres de text que s’utilitzaran a l’IES Rodolfo Llopis el proper curs escolar 2020-21: Llibres text

Cal recordar que l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat i cicles formatius no entra en el programa ‘xarxa llibres’, per tant hauran de comprar els llibres.