Procés de selecció d’alumnes Erasmus +

Procés de selecció d’alumnes per a la participació en: Mobilitat de curta duració dins del programa Erasmus +

IES Rascanya-Antonio Cañuelo en el marc del Programa Erasmus +, amb el projecte 2022-1-ES01-KA121-SCH-000059817, convoca el procés de selecció dirigit a l’alumnat del centre per a la realització de dues estades curtes en el centre ITIS E.MATTEI (Urbino-Itàlia).

Els interessats / as hauran de presentar una instància en secretaria del centre en el període del 17 de gener al 26 de gener del 2023.

La instància:

Les mobilitats es duran a terme durant 1 mes , des del 6 de març al 7 d’abril del 2023.

La primera de les mobilitats curtes anirà dirigida a l’alumnat de 3r o 4t de l’ESO, i la segona de les mobilitats anirà dirigida a l’alumnat de 1r de Batxillerat.

Els criteris de selecció per a totes dues mobilitats seran:

– Ser alumnat del centre: estar matriculat en l’IES Rascanya-Antonio Canyuelo i en els cursos als quals van dirigides les estades.

Presentar en termini i forma la instància de la sol·licitud en la secretaria del centre.

A més de:


1. No haver participat prèviament en una mobilitat Erasmus +
10 PUNTS
2. Nota mitjana de l’expedient del curs anterior.5-6: 1 PUNT
7-8: 2 PUNTS
9-10: 3 PUNTS
3. Nota mitjana de l’assignatura d’anglés en el curs anterior.5-6: 1 PUNT
7-8: 2 PUNTS
9-10: 3 PUNTS
4. Valoració de l’equip docent actual, sobre l’actitud de l’alumnat: interés, treball, assistència, puntualitat, …DE 0 A 10 PUNTS
5. Coneixements d’idiomes.A2: 5 PUNTS
B1 O MÉS: 10 PUNTS
6. Ser alumnat becat.LLINDAR 1: 20 PUNTS
LLINDAR 2: 15 PUNTS
LLINDAR 3: 10 PUNTS
7. Presentació d’una carta de motivació en llengua anglesa.DE 0 A 10 PUNTS
8. Entrevista individual.DE 0 A 10 PUNTS

La selecció de l’alumado serà duta a terme per un comité de selecció, compost per:

  • El departament Erasmus +. Actuaran com a secretaris.
  • El director de l’IES Rascanya- Antonio Canyuelo.
  • La vicedirectora de l’IES Rascanya- Antonio Canyuelo, com a vocal.
  • Dos professors/ as del nivell educatiu al qual pertany l’alumnat interessat.

Finalitzat el procés de selecció es procedirà a la publicació de l’acta de selecció, en el tauler d’anuncis Erasmus+ , en la web del centre i en Instagram.