Salutacions del director

trinquet_3077986550_o

BENVINGUDA, BENVINGUT A L’IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO.

  • CENTRE PERTANYENT A LA XARXA DE CENTRES PLURILINGÜES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  • PROGRAMA DE REFORÇ DE 4T D’ESO (PR4), PROGRAMA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM- PAR I PMAR-).
  • CENTRE PERTANYENT A LA XARXA ERASMUS+ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES EN ALTRES PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA I CENTRE QUE IMPARTIX FP DUAL.
  • CENTRE EXAMINADOR DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS I DE LES PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET D’INSTAL·LADOR FRIGORISTA.

L’Institut d’Educació Secundària Rascanya-Antonio Cañuelo de València és un centre públic que començà a funcionar l’any 2005/2006 i que imparteix ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Formació Professional. El centre està ubicat al barri de Sant Llorenç, una zona de creixement urbanístic i demogràfic important que està conformant un districte amb un fort component multicultural que enriqueix aquest sector de la ciutat. El centre està situat en el límit septentrional de la ciutat, entre els barris d’Orriols i Benimaclet, just on acaba el terme municipal de València i comença el d’Alboraia.

Com a centre públic educa en la igualtat i és laic, és a dir, no segueix cap confessió religiosa ni doctrina filosòfica o ideològica, però respecta i valora en allò que tenen de positiu les creences i ideologies que han fet progressar la vida de la Humanitat.

Arrelat en la realitat valenciana, en la seua llengua i en la seua cultura humanística i científica, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo s’incorpora als profunds canvis que està experimentant la societat valenciana en aquest principi del segle XXI. La multiculturalitat, l’aplicació de les noves tecnologies, la igualtat entre sexes i orientacions sexuals, la recerca constant de nous coneixements i el sotmetiment a crítica científica dels que ja se saben constitueixen un eix vertebrador de la nostra manera d’entendre l’ensenyament.

Sempre a disposició de la comunitat educativa.

El Director