Informació Projecte

JUSTIFICACIÓ I PROPÒSIT DEL PROJECTE

Oportunitat: dades sobre la situació que es vol canviar o millorar.

Des de fa uns anys, en el nostre planeta i produït per l’ésser humà, estem patint, un CANVI CLIMÀTIC molt greu i sever.
Temperatures anormals per a les diferents èpoques de l’any, precipitacions molt intenses, huracans, gotes fredes, etc… són les conseqüències que cada dia observem a les notícies.
A pesar que el CANVI CLIMÀTIC és un fet, al nostre abast està la possibilitat de lluitar contra ell. És molt important donar a la societat solucions tècniques que respecten el medi ambient i a la volta satisfer les necessitats de la humanitat.

  • Tenint en compte que brode el 30% de l’energia consumida a Europa s’utilitza per a climatització i aigua calenta sanitària (A.C.S.), s’utilitza per a instal·lacions tèrmiques d’habitatges.
  • Tenint en compte la greu situació, produïda pel CANVI CLIMÀTIC.
  • Tenint en compte les necessitats tèrmiques dels habitatges.
  • Tenint en compte la importància de la digitalització dels nous sistemes energètics.

Des de l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo, proposem el projecte d’innovació “SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ ECO-ZERO”

Un conjunt de sistemes destinats a cobrir les necessitats tèrmiques d’un habitatge, és a dir, climatització i aigua calenta sanitària (A.C.S.).

S’utilitzaran ENERGIES RENOVABLES per a aconseguir-ho, concretament energia solar tèrmica i energia aerotèrmia.
S’aplicaran tècniques per a la reducció del consum energètic, com és la zonificació, la recuperació d’energia i el sòl radiant.
Mitjançant la digitalització d’una instal·lació, obtindrem un major estalvi d’energia que farà del nostre sistema més eficaç i sostenible.

L’ECO-ZERO tindrà com a objectius prioritaris la reducció de demanda energètica i l’obtenció de l’energia necessaria per fonts d’energia renovables, de les instal·lacions tèrmiques d’un habitatge.
En l’actualitat, cap institut de secundària o C.I.P.F.P. del País Valencià compta amb un sistema d’aquestes característiques, pel qual seríem referència autonòmica.
És per tant, una oportunitat per a donar una solució viable i ecològica al 30% del consum energètic de tota Europa, reduint en moltes tones les emissions de CO₂ i ajudant a parar el canvi climàtic al món.

Hem d’assenyalar que, des de fa anys, l’IES Rascanya aposta pel PLURILINGÜISME, per tant, la llengua vehicular del projecte serà el valencià i a més, hauran parts del projectes on s’introduirà l’anglés.

Una ampliació per a futurs projectes d’innovació seria el recolzament de la instal·lació amb l’energia fotovoltàica, cobrint les necessitats elèctriques d’un habitatge. Per tant:

 • Vista i constatada la necessitat de conscienciació de la població, pel canvi climàtic.
 • Vist el recolzament per part dels governs de la nació i autonòmic per una transformació cap a sostenibilitat de les instal·lacions.
 • Vist el fort desenvolupament de les energies renovables.
 • Vista la importància de fer visible la viabilitat i fiabilitat de les energies renovables.

Per tot l’anterior exposat, trobem que’l el nostre projecte és de summa importància:

 • Per l’educació en valors del nostre alumnat.
 • Per a la seua formació com a futurs professionals.
 • Per a millorar la qualitat de la formació professional.
 • Per a exposar la gran relevància de les energies renovables.
 • Per a ser un projecte innovador en tot el País Valencià i poder ampliar-se en altres instituts.

Descripció dels objectius generals i específics que es pretén aconseguir:

 • Educar al nostre alumnat en: valors ètics, respecte als companys, tolerància, treball en equip, treball en projectes, importància de les energies renovables…
 • Promocionar l’FP que s’imparteix en el nostre centre entre els alumnes d’ESO i les famílies
  participants
 • Aprofundir amb l’ús de les TIC. Utilització de programari de disseny.
 • Fomentar el plurilingüisme entre el nostre alumnat.
 • Fomentar les relacions i la col·laboració entre els diferents departaments de l’institut.
 • Connectar els alumnes de diferents nivells educatius, gràcies al treball per projectes.

Objectius específics:

 • Formar al nostre alumnat en els sistemes d’energies renovables
 • Conscienciar i donar a conéixer la viabilitat tècnica de les energies renovables.
 • Dissenyar, instal·lar i posar en marxa un sistema de climatització i A.C.S. amb energies renovables.
 • Formar al nostre alumnat en els sistemes de control d’instal·lacions tèrmiques més avançats del mercat.
 • Proposar solucions per a parar el canvi climàtic.

Patrocinadors o Entitats Col·laboradores