Equip directiu

Equip directiu.

Director.Carles Mateu
Vicedirectora. Cristina Ayuso
Jefe d'estudis. Miquel Martinez
Jefe d'estudis cicles. Ivan Gámiz
Secretària. Mª José Martínez

Coordinadors.

Coordinadora d’ESO. Salvador Menor
Coordinadora TIC. Gemma Estrems
Coordinador Formació. Camilo Gisbert
Coordinadora d’Igualtat i Convivència. Laura Rico
Coordinadora Xarxa Llibres. Isabel Peris