Equip directiu

Equip directiu.

Director.Carles Mateu
Vicedirectora. Cristina Ayuso
Jefe d'estudis. Fernando Martinez
Jefe d'estudis cicles. Ivan Gámiz
Secretària. Mª José Martínez

Coordinadors.

Coordinadora d’ESO. Salvador Menor
Coordinadora TIC. Carmen Pérez
Coordinador Formació. Gustavo Enguer
Coordinadora d’Igualtat i Convivència. Salvador Menor
Coordinadora Xarxa Llibres. Isabel Peris