Equip directiu

Equip directiu.

Director.Carles Mateu
Vicedirectora. Cristina Ayuso
Cap d'estudis. Miquel Martinez
Cap d'estudis cicles. Ivan Gámiz
Secretària. Mª José Martínez

Coordinadors.

Coordinadora d’ESO. Salvador Menor
Coordinadora TIC. Mari Carmen Pérez
Coordinador Formació. María Juan Molina
Coordinadora d’Igualtat i Convivència. Laura Rico
Coordinadora Xarxa Llibres. Isabel Peris