Nota de premsa

En què consisteix el projecte d’innovació “Climatització Eco Zero”?

La idea del Eco Zero va sorgir d’un article d’EL PAÍS digital, on s’indicava que al voltant del 40% de tota l’energia que es consumeix a Europa es destina a habitatge. Tenint aquesta dada en compte, juntament amb el preu de l’energia i la forta evolució de les energies renovables, decidim llançar el projecte d’innovació educativa “Climatització Eco Zero”.

Aquest projecte està basat en dos grans pilars, d’una banda aplicarem tècniques per a reduir el consum energètic, i d’altra banda, la demanda energètica del sistema l’obtindrem a partir d’energies renovables i inesgotables. Cal destacar que el projecte té zero emissions de CO₂.

Presentem a la societat una solució tècnicament viable per a les instal·lacions tèrmiques d’un habitatge, basada en l’estalvi energètic, la sostenibilitat i les energies renovables.

Com participen els alumnes en el projecte?

És un projecte per i per als estudiants.
Participen alumnes de 3 famílies professionals diferents (electricitat, instal·lació i manteniment i fabricació mecànica). Col·laboren activament en totes les fases del projecte, des del disseny i dimensionament de la instal·lació (graus superiors), com en la instal·lació dels diferents sistemes (grau mitjà) i/o la recepció i emmagatzematge de material (grau bàsic).

Projecte Eco Zero amb la col·laboració de la indústria
Compteu amb diverses empreses col·laboradores Per què és important per a vosaltres la participació de la indústria en aquest projecte?

Una estreta col·laboració entre l’FP i el sector empresarial, és molt beneficiosa per a les dues
parts. El sector empresarial necessita una formació professional capdavantera, i viceversa, la formació professional necessita de l’ajuda del teixit empresarial.

Per aquesta raó, considerem vital el suport empresarial en projectes com el Eco Zero.
Col·laborant a formar als futurs instal·ladors en les tècniques més innovadores que hi ha hui dia en el mercat.

Teniu suport de l’administració i/o subvencions?

Hem presentat el Ressò Zero a la convocatòria de projectes d’investigació i innovació educativa per al curs escolar 2021-22, llançada per la Conselleria d’educació de la Generalitat València amb la sort de ser seleccionats.

També hem tingut la sort de ser seleccionats en les ajudes que CaixaBank Dualiza, junt amb FP Empresa, ofereixen tots els anys.

Gràcies a aquests suports, juntament amb la col·laboració de les empreses, podem dur a terme el projecte.

Quin valor li doneu des del vostre centre de formació que els professionals del demà, aprenguen la importància de la sostenibilitat des de la seua època d’alumnes?

Des de l’IES Rascanya creiem que el respecte pel medi ambient, és una part essencial i necessària en la formació del nostre alumnat

Hui dia, el sector empresarial demanda professionals, que a més de comptar amb uns elevats coneixements tècnics, estiguen compromesos amb el medi ambient.

La sostenibilitat, l’eficiència energètica i el bon ús del material són factors que determinen el nivell de compromís del professional amb el medi ambient.

Patrocinadors o Entitats Col·laboradores