Dia 8 d’abril de 2024 LECTIU i Dia 26 d’abril de 2024 NO LECTIU.

Captura

Dia 8 d’abril de 2024 LECTIU i Dia 26 d’abril de 2024 NO LECTIU

Conforme a la petició del Consell Escolar Municipal amb data 17/7/2023, la Direcció General de Centres Docents, ha autoritzat la següent compensació de dies lectius per al curs 2023-2024:

  • Dia 8 d’abril de 2024, es declara LECTIU.
  • Dia 26 d’abril de 2024, es declara NO LECTIU.