Exposició “No Oblidem”

Conèixer el nostre passat és una forma de poder entendre millor qui som i d’on venim.

Des del FòrumMHiD de Cocentaina, ens han fet arribar una exposició per a treballar amb l’alumnat, principalment, en les assignatures del Dpt. de Geografia i Història.

https://sites.google.com/view/frummhidcocentaina/no-oblidem?authuser=0