Devolució parcial Quota Bus Curs 2019/2020

DEVOLUCIÓ PARCIAL QUOTA BUS CURS 2019/2020

Després d’estudiar la situació del bus el curs passat, el qual no es va utilitzar des de mitjans de març
degut a l’estat d’alarma que va ocórrer a causa de la COVID19, i comprovar la subvenció que rebem
de l’Ajuntament per a completar el cost del mateix, hem vist que podem tornar a tots els alumnes que
van pagar per este servei la següent quantitat:
- 5 € per als alumnes d’ESO – FPB.
- 10 € per als alumnes de BAT – CICLE.
Aquesta quantitat es podrà arreplegar a l’IES PROFESSOR MANUEL BROSETA els dies 6 i 7 d’abril
en horari de 18:00 a 20:00 h. Passats els nomenats dies, s’entendrà que renuncien a que els tornem
eixa part de la quota.