Revista “JO QUÈ SÉ”

Es tracta de la revista que ve elaborant-se al centre des de l’any 1989  i on col·laboren tant alumnat i professorat, com altres associacions i organismes que tenen relació amb la vida del centre.  Dita revista s’entrega a tot l’alumnat del centre i és un recull de la vida al centre durant l’any escolar.

ACCÉS A LES REVISTES “JO QUÈ SÉ”