Reunions docents d’inici de curs 23-24

DIVENDRES 1/09/2023 

10.00 hRecepció professorat adjudicat per al curs 2023-2024 (Sala d’actes) 

Assistents: tot el professorat interí, professorat nou destí, equip directiu. Els docents convocats que van estar en ho centre en el curs anterior podran entregar credencial si és el cas, i reunir-se amb el seu departament com a alternativa.    

 • Presentació de credencials. 
 • Presentació equipe directiu. 
 • Comunicació d’aspectes bàsics de funcionament (guia web del professorat).  

 12.00 h – Reunió dels departaments 

 • Comunicació dels grups i tutories, a cada membre del departament.  
 • Ampliació dels aspectes bàsics de funcionament: claus, reprografia, manuals o materials curriculars, gestió banc de llibres, etc. 
 • Revisió d’aules temàtiques, incloent-hi aules de 1r ESO si hi ha un tutor en el departament: nombre de cadires i taules, ordre de cadires i taules, comprovació de la nova pantalla interactiva i ordinador associat. Comunicació de necessitats de l’aula a direcció es farà en COCOPE del dilluns 4 de setembre.  

DILLUNS 4/09/2023 

9.00 h – Reunió de COCOPE (Sala d’actes) 

 • Decisió sobre realització de simulacre PAU. 
 • Aprovació de proposta de calendari d’avaluacions (proposta de direcció). 
 • Elaboració del PLC (proposta). 
 • Proposta de normes internes de convivència i igualtat.  
 • Informació sobre el PAF. 
 • Nova designació d’aules (veure pla). 
 • Quaderns de seguiment de neteja d’aules.  
 • Propostes didàctiques departament i programacions d’aula. 
 • Peticions sobre les aules del departament. 
 • Informació sobre nous horaris del centre (horaris). 

 12.00 h – Reunió TIC i use aules informàtiques (Sala d’actes) 

Assistents: Claustre. Coordinadora TIC. Coordinador de manteniment.  

 

DIMARTS 05/09/2023 

9.00 h – Reunió de COCOPE per a lliurament d’horaris (Sala d’actes) 

10.00 h – Reunió de departaments per a repartiment d’horaris (aula temàtica) 

Assistents: professorat de cicles de FPB. Equip directiu. Departament d’Orientació. Coordinació FCT. 

12.00 h – Reunió amb professorat del cicle de Formació Professional Bàsica (Aula INFO7) 

 

DIMECRES 6/09/2023 

8.30 h – Reunió amb cada equip docent de 3r ESO (FIL 1). La duració de cada reunió se de 30 minuts aproximadament. El primer equip docent serà 3r ESO A, i continuaran els equips docents per ordre alfabètic (exceptuant la primera reunió, cada grup estarà en el centre 30 minuts abans de la seua reunió per a poder començar abans si fora possible). 

Assistents: professorat del curs indicat. Equip directiu. Departament d’Orientació. 

12.00 h. Reunió DACE (aula 0-05 PAC, al costat de direcció) Assistents: representant de cada departament. 

12.00 h – Reunió amb tutors d’ESO i Batxillerat (sala d’actes). 

Guió de la reunió. Assistents: tutors, direcció, orientació. 

 

DIJOUS 07/09/2023 

8.30 h – Reunió amb cada equip docent de 2n ESO (FIL 1). La duració de cada reunió se de 30 minuts aproximadament. El primer equip docent serà 2n ESO A, i continuaran els equips docents per ordre alfabètic (exceptuant la primera reunió, cada grup estarà en el centre 30 minuts abans de la seua reunió per a poder començar abans si fora possible). 

Assistents: professorat del curs indicat. Equip directiu. Departament d’Orientació. 

12.00 h. Reunió amb professorat del Programa d’Aula Compartida (2ºESO PAC) (Aula PAC).  

 

DIVENDRES  08/09/2023 

8.30 h – Reunió amb cada equip docent de 1r ESO (FIL 1). La duració de cada reunió se de 30 minuts aproximadament. El primer equip docent serà 1r ESO A, i continuaran els equips docents per ordre alfabètic (exceptuant la primera reunió, cada grup estarà en el centre 30 minuts abans de la seua reunió per a poder començar abans si fora possible). 

10.00 h – Reunió amb professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior presencials (Sala d’actes) 

Assistents: professorat de cicles. Coordinació FCT. Equip directiu. 

12.00 h – Reunió amb professorat del cicle semipresencial (aula Info 1)  

Assistents: professorat del cicle semipresencial. Equip directiu. Coordinació FCT. 

 

DILLUNS 11/09/2023 

INICI DE LES CLASSES: veure entrada escalonada 

 

DIMARTS 12/09/2023 

14.00 CLAUSTRE EXTRAODINARIO. Sala d’actes (presencial). Convocatòria. 

 1. Comunicació de la financiació de la FP de grau bàsic, mitjà i superior per part del Fons Social Europeu.

14.10 h. CLAUSTRE. Sala d’actes. Convocatòria. 

 1. Aprovació si fa falta de l’acta de la sessió anterior.
 2. Presentació dels nous docents.
 3. Aprovació del calendari d’avaluacions.
 4. Informació sobre el Pla Anual de Formació.
 5. Informació sobre el Portfolio Europeu de les Llengües.
 6. Recordatori d’aspectes de funcionament.
 7. Torn obert de paraula.

Documentació: proposta de la COCOPE del calendari d’avaluacions. 

18.30 CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI. A distància. Convocatòria.

 1. Comunicació de la financiació de la FP de grau bàsic, mitjà i superior per part del Fons Social Europeu. 

18.40 CONSELL ESCOLAR. A distància (a continuació de l’extraordinari). Convocatòria. 

 1. Aprovació si fa falta de l’acta de la sessió anterior.
 2. Informació sobre l’inici del curs 2023-2024.
 3. Gestió econòmica.
 4. Torn obert de paraula.