“When school and labour market meet; dual education and work-based learning”. Bolònia, Itàlia.

Les professores de cicles formatius Empar Monzó i Eva Gumbau han participat en un curs en Bolònia centrat en la formació dual i les relacions de les escoles amb les empreses.

Dia 1, Diumenge 8 de maig.

Hui hem començat el curs "When school and labour market meet; dual education and work-based learning". Aquest dia ens hem presentat i visitat la ciutat de Bolònia amb la guia; passejant pels principals edificis: romànics, gòtics ...i algunes peculiaritats. Entre ells, la basílica de Sant Petronio, el palau de la Podestà, el palau Re Enzo, la plaça Maggiore, les dues Torres emblemàtiques que resten i d'altres.

Dia 2, dilluns 9 de maig.

Hui hem comparat els sistemes educatius hongarès , Itàlia i espanyol; desenvolupant en major mesura la part de formació professional.

Hem constatat algunes divergències, però en general, si prou semblants. Després hem recordat alguns conceptes sobre la FP Dual. A més a més, hem enumerat les organitzacions i la legislació que conforma la FP Dual, i que cal consultar de vegades. Organitzacions com: CEDEFOP, ETF, i EAFA, i legislacions com el Tractat de Lisboa (art. 165, 166), el Procès de Copenhaguen o les Conclusions de Riga.

Dia 3, dimarts, 10 de maig

El dia comença amb un wrap up del dia d'abans on férem un esquema de l'après.Es veu a la imatge adjunta

Després la presidenta d'IFOM ens ha explicat les associacions amb les quals podem treballar i/O consultar( YOU-NET, ESC...).

Ambdues treballen amb moltes empreses i organitzacions. YOU-NET és una ONG que organitza mobilitzats per instituts i centres de jóvens. Tenen diferents oficines d'informació, una d'elles a Bolònia. En elles, la juventut s'informa de les oportunitats al seu abast. Les mobilitats poden ser de 7-10 dies, VET al voltant de15 dies a tres mesos,essent el més habitual un mes. O projectes a llarg plaç(EVS) és a dir projectes de voluntariat de dia setmanes a un any de duració

IFOM sol tenir mobilitats de 1200 persones i una xarxa de 150 organitzacions aproximadament, que els acullen.

Si bé la pandèmia va aturar les activitats, hui en dia ja han estat represes

També ens explicarén les passes per dur a terne els projectes.

1- Networking, buscar i aconseguir contactes per fer una xarxa de col.laboracions. El més important és planificar les accions amb bastant antelació per què els "partners"necessiten conèixer el període de mobilitat per organitzar les estades i els programes formatius. Així com ser capaç de fidelitzar el partner.

2-Infornacio: Abans de l'arribada de l'alumnat , es realitza un meeting online per encaixar alumnat i empresa;I explicar la documentació necessària

3-Arrivada, s'organitzen recepcions en grup per difondre les normes i fer pressa de contacte.

4-Tutorització, mantenir contacte amb l'alumnat i l'empresa. És important la valoració de la primera setmana de treball per comprovar la satisfacció mútua.

5- Avaluació final, de IFOM sobre l'alumnat i al inreves.

Per la vesprada, visitarem l'Hotel Donato on fan pràctiques alumnat de Turisme. Allí ens explicarén el procés de les pràctiques de l'alumnat. A més a més poquerem veure les magnífiques vistes de Bolònia des de la terrassa.

Per finalitzar férem un tour cultural de dues hores: la Biblioteca de l'antiga Universitat, les set iglésies i la Basílica de san Petronio.

Dia 4, dimecres 11 de maig:

Huí hem començat el mati com sempre, fent un wrap up del día d’abans.

I després hem vist com dur a terme un projecte WBL (work based learning) amb Erasmus+ .

1.Diseny: una de les claus es decidir el temps de duració; 3 mesos es lo mes convenient. També hi ha que incluir tots els sectors que es puguen del centre. Hi ha que seleccionar les empreses més convenients per a cobrir les necesitats dels alumnes que anem a enviar. Es molt important el desenvolupament personal de l’alumne i no sols emplearlo, es tracta de vore quines habilitats ha de millorar. Altra cosa que tambe hem de fer es seleccionar de forma correcta el partnership i establir amb ell de forma clara les normes per a treballar, la duració del projecte, etc. i manera que es puga col.laborar amb ell de forma continuada.

Important fixar-se en el impacte que la formació dels nostres alumnes va a tindre als sectors de la nostra zona, per ajudar a les nostres empreses per a ser mes competitives.

Hi ha que vore també la forma de convalidar y reconeixer la formació que fa l’alumnat. ECVET es una bona eina.

Difondre els projectes es primordial.

I per últim hi ha que vore quines son les necesitats del nostre centre, vore que hem fet ja i definir objectius per al següent any. Participar en EAFA, conferencias internacionales, etwinning ens ajudarà a trobar col.laboradors.

2. Preparació: Hi ha que preparar a l’alumne, fer un CV i enviar-lo a les empreses. Es poden organizar entrevistes online abans d’acudir a l’empresa.

3. Durant la implementació: Allotjar-se a un pis compartit es una bona opció. Es convenient fer cursos de la llengua del país seleccionat. De vegades el sou el paguen cada 15 dies per a que porten els contes de forma correcta i pugues cobrir les despeses.

4. Compartir resultats: en el institut, amb la nostra comunitat (fotos, xarxes socials…), a nivell europeu.

5. Documents: hi ha que preparar correctament els documents obligatoris que detallen lo que es va a aprendre i valorar aquells que son opcionales però en qualsevol cas convenients.

També havem parlat dels tipus de WBL: treball al institut, companyia pilot, pràctiques en empresa, una empresa dins de l’escola, participar els alumnes en una empresa real, FP Dual completa.

Per finalizar la jornada a l’aula s’ha explicat: la European School Education Platform, DESI, YfEJ y Erasmus Entrepreneurs.

Després visita a Florencia.

Dia 5, dijous 12 de maig

Com sempre hem començat fent un wrap up del dia d'abans. A continuació, hem considerat el sistema Dual Alemany.

És un sistema amb molt anys d'experiència. Els seus principis varen ser al segle XIX, essent reformat al 1969 fins avui en dia. Es fa una separació a nivell de secundària post-obligatòria on l'alumnat que prefereix treballar a estudiar pren part en una selecció empresarial i ocupa "un lloc de treball" on serà retribuït amb un terç del salari complint mitja jornada. La resta del temps romandrà al centre educatiu per seguir les explicacions teòriques del seu treball i unes pinzellades culturals.

Les empreses són qui accepten l'alumnat mitjançant una selecció, qui els examina i decideixen ac través de les càmeres de comerç les retribucions econòmiques. També decideixen el personal per ser instructor que serà format i ha de passar un examen cada cinc anys , organitzat per les cambres de comerç .

A més , hi ha una VET més tècnica, semblant a una enginyeria mitjana realitzada a nivell acadèmic

Un 54 % de la joventut segueix la FP Dual. L'atur és d'un 2,4 per cent.

Seria convenient calibrar si aquesta situació es correspon al tipus de formació professional O a la distribució dels sectors econòmics ...

Després hem visitat , a Bolònia, una entitat privada que rep subvencions on cursava l'alumnat perruqueria o estetica. Tots els recursos materials els posava el centre. Per comprendre el sistema podríem dir que l'alumnat començava cursant una bàsica ( amb àmbits social, cientific...i pràctic) fins tenir el nivell de grau mitjà complert. Les pràctiques a les empreses del sector ee fan cada any, un mes a febrer i un altre en maig O juny. Els tallers eren molt semblants als nostres de l'IES la Patacona. I la normativa de comportament també .

Per la vesprada, hi havia temps lliure i part del grup hem visitat Ferrara.

Dia 6, divendres 13 de maig

Com sempre, al principi de la jornada, hem fet un wrap up del dia d'abans. A continuació hem explorat la FP Dual des del punt de vista de l'empresa.

Primer, quina pot ser la motivació per a participar l'empresa en la formació Dual.

Alguns dels punts serien:

- Formar especialistes no disponibles en el mercat

- Capacitat per triar el treballador amb les capacitats més adequades

-Millorar la competivitat de l'empresa.

- Estalviar diners en la selecció externa de personal

-Preparar treballadors que no tenen hàbits adquirits

És evident que s'ha de tenir visió a llarg plaç, perquè els resultats no són immediats .

Segon, les obligacions habituals de les empreses en el desenvolupament de la FP dual. En este apartat, el model ha estat l'alemany per tenir el programa plenament establert.

Les principals són:

-Donar formació personal i tècnica a l'alumnat.

-Signar-li un contracte a l'alumnat

-Tenir instructors preparats i formats per instruir l'alumnat.

-Assegurar-se que l'alumnat té el nivell per passar l'examen de nivell que realitza la Cambra de comerç (Certificat).

- Financiar la formació.

Tercera, les funcions de l'empresa en la col.laboració amb VET:

-Proposar modificacions en la normativa.

- Definir les necessitats a cubrir en la empresa i elaborar els programes formatius de qualificació de les capacitats .

-Proposar la creació de nous cicles formatius per cubrir les necessitats creades per les modificacions tecnològiques.

Per a concloure el punt de vista de les empreses, hem comparat els beneficis i els inconvenients amb un resultat altament beneficios.

A nivell europeu, les Cambres de Comerç tenen una funció primordial en la VET dual. Totes les empreses han de formar part de la Cambra i pagar una tassa per poder utilitzar els seus serveis.

A més a més, la Cambra s'encarrega dels exàmens de certificació d l'alumnat i dels instructors.

Per finalitzar la sessio hem dut a terme una activitat grupal per desenvolupar arguments capaços de motivar la participació empresarial en la formació dual del nostre alumnat .

Com cloenda hem esquematitzat un resum tots els punts del curs i l'entrega de Diplomes

Ha estat un curs interessant, pràctic i estimulant amb un bon nivell tècnic de la matèria u del professorat. A més el grup humà amb el qual ens hem trobat ha estat acollidor, treballador i molt agradable .