GEOYINCANA 2023

No es pot concebre l'ensenyament de la Geologia sense una dedicació important a les activitats de camp.

La Geologia és una ciència i com a tal, assoleix la seua màxima i millor expressió en contacte directe amb la natura.Per aquest motiu participem en la GEOYINCANA ALACANT, adreçada específicament als nostres estudiants de 4t de l'ESO i organitzada pel departament de Ciències de la Terra de la Universitat d'Alacant, on l'objectiu és impulsar les activitats de camp geològiques a aquests nivells educatius.

El format de l'activitat consisteix en un itinerari a peu per la platja de Sant Joan i el Cap de l'Horta, amb monitors fixos a cadascuna de les parades. Es combinen parades "explicatives", en què especialistes ajudaran els alumnes a interpretar els trets geològics més característics de l'itinerari, amb altres en què els estudiants, en petits equips, hauran de resoldre alguns problemes i exercicis.

Tampoc no hem oblidat complementar l'itinerari amb algunes activitats més lúdiques, perquè els participants gaudesquen d'una jornada interessant i amena.