¿Què és Erasmus+?

File:Programa Erasmus.png - Wikimedia Commons

Erasmus+ és el programa de la UE per a donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.
Compta amb un pressupost estimat de 26.200 milions d’euros. Això suposa quasi el doble del finançament del programa que el va precedir en el període 2014-2020.

Per al període 2021-2027, el programa posa l’accent principalment en la inclusió social, les transicions ecològica i digital, i el foment de la participació de les persones joves en la vida democràtica.

Dona suport a les prioritats i activitats establides en l’Espai Europeu d’Educació, el Pla d’Acció d’Educació Digital i l’Agenda de Capacitats Europea. El programa també:

  • Dona suport al pilar europeu de drets socials,
  • Aplica l’estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027
  • Desenvolupa la dimensió europea de l’esports

Oportunitats

AGMwarsaw-selection-9857 | Erasmus Student Network International | Flickr

Erasmus+ ofereix oportunitats de mobilitat i cooperació en:

  • Educació superior
  • Educació i formació professionals
  • Educació escolar (inclosa l’atenció i educació de la primera infància)
  • Educació de persones adultes
  • Joventut
  • Esport


La Guia del programa Erasmus+ conté informació detallada sobre aquestes oportunitats i els criteris per a poder optar a elles.