Llistat d’admesos a la Prova d’Accés de Cicles Formatius

AdmesosProvesAcces-GM

AdmesosProva-Acces-GS

Calendari Proves d’accés directe a estudis d’FP

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març de 2024):
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril
 • Llistats provisionals d’admesos: 24 d’abril
 • Llistats definitius d’admesos i exclosos: 3 de maig
 • PROVES: 20 i 21 de maig
 • Llistats provisionals qualificacions: 31 de maig
 • Lliurament documentació justificativa: del 20 de març al 28 de juny, tots dos inclusivament.
 • Llistats definitivus qualificacions: 7 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 10 al 28 de juny
   

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario