CDC – Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

El Centre Digital Col·laboratiu, CDC, és un projecte de la “Conselleria d’Educació, Cultura i Esport” y la “Conselleria d’Hisenda i Model Económic”, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. que té com a objectiu fonamental dotar els centres de la infraestructura i formació necessària per adaptar-se a les necessitats digitals actuals que implica tota la comunitat educativa.

L‘IES Mediterrània forma part del CDC des d’abril de 2022.

Les eines que formen part de CDC són:

 • El sistema operatiu Lliurex, programari lliure, que continuarà sent el preferit per als centres educatius públics de la GVA.
 • La plataforma AULES, entorn virtual d’aprenentatge (EVA) del VAB en Moodle
 • La plataforma Web Família, programari propietat de la GVA, com a eina de comunicació entre escoles o professors amb famílies o alumnes.
 • Les pàgines web de cada centre educatiu, PORTALEDU, desenvolupades en l’eina WordPress, programari lliure.
 • La plataforma Office 365 de Microsoft controlada per la GVA, que se suma a les anteriors, i que promou l’ús de les TIC en els centres educatius, proporcionant una identitat digital que acompanyarà el professorat durant la seua vida professional i els estudiants durant els seus estudis acadèmics reglats no universitaris i que donarà accés a l’ús de les eines de l’Office 365,  Fomentar el treball col·laboratiu.

Des de Centre Digital Col·laboratiu es pretén:

 • Augmentar les capacitats TIC de l’alumnat afavorint l’alfabetització digital des d’edats primerenques.
 • Millorar les destreses del professorat.
 • Fomentar els usos de ferramentes col·laboratives.

El CDC aporta eines digitals per a:

 • Millorar la gestió i la coordinació dels centres educatius.
 • Millorar les comunicacions dins i fora del centre.
 • Potenciar el treball col·laboratiu del claustre i dels departaments didàctics.
 • Ajudar a gestionar les classes (Integració amb *Aules i *Teams)
inicio1