📚 Biblioteca de l’IES Mediterrània

Horari d’obertura de la biblioteca de l’IES Mediterrània

De dilluns a dimarts de 9.05 a 14.20 hores.

Dimecres a divendres de 9.05 a 13.15 hores.

Taulell de préstec i devolució de llibres:

De dilluns a divendres de 10.55 a 11.25.

Qui pot usar la biblioteca?

Si eres membre de la comunitat educativa de l’IES Mediterrània (Professorat, alumnat o personal) tens dret a usar els recursos bibliogràfics i informàtics de la nostra biblioteca.

Serveis

  • Consulta en sala de qualsevol dels seus fons i préstec d’aquells que no siguen obres de consulta o d’ús exclusiu en sala.
  • Cada usuari pot emportar-se prestats fins a dos llibres per un període de 15 dies, prorrogable per altres 15 dies més.
  • Dos llocs equipats amb ordinadors connectats a internet per a fer treballs acadèmics.
  • 25 llocs d’estudi.
  • Punt de lectura.

Com trobe un llibre?

Atés que la biblioteca està organitzada seguint el sistema de classificació bibliogràfica CDU (Classificació Decimal Universal), per a localitzar un llibre cal conéixer el significat dels tejuelos.

El tejuelo és un adhesiu que porten els llibres en la part inferior del llom. En els llibres de literatura i ficció trobarem primer una lletra que indica el gènere del llibre:

N- Novel·la.
P- Poesia.
T- Teatre.
T-VC Teatre en valencià
N-VL Narrativa en valencià
N Narrativa en castellà

Els números representen obres de contingut específic. Per exemple:

1 Filosofia
5 Matemàtiques
811.111 Inglés