Què és la Identitat Digital (ID)?

La Identitat Digital (ID) és aquell conjunt de caracters que  identifiquen als docents, no docents i al alumnat dins de l’entorn en línia de la Conselleria d’Educació.

Per a què serveix la Identitat Digital (ID)?

La identitat digital serveix per a accedir a les aplicacions que ofereix la Conselleria d’Educació.

Una mateixa identitat ens permetrà accedir a totes aquestes aplicacions.

Com puc accedir a la meua identitat digital?

Els estudiants poden veure la seua identitat digital en la Web Família. 

Com puc canviar o recordar la contrasenya de la meua ID?

Totes les identitats digitals, tant d’estudiants com de personal del centre s’han creat amb una contrasenya inicial que és recomanable canviar la primera vegada que comences a treballar amb identitat digital Hi ha dues opcions:

Canviar contrasenya: Introdueix la contrasenya actual i a la següent pantalla establir una contrasenya nova, Fes clic per a canviar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml

Recordar contrasenya: Mitjançant l’enllaç “restablir contrasenya” podem establir una nova contrasenya en cas d’haver-la oblidat. Per a això hem d’introduir la data de naixement i la clau de recuperació mostrada en les diferents aplicacion, la nova contrasenya ha de complir els requisits següents:: Longitud mínima de 8 caracters, Incloure com a mínim una majúscula, una minúscula i un número. Fes clic per a recordar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml

Com puc accedir a Office 365?

Accedeix a https://www.office.com i introdueix el teu correu de @alu.gva.es.

En totes les aplicacions des de les quals es pot consultar la identitat digital s’ha habilitat un enllaç “Canviar contrasenya” que obre la pàgina que permet canviar i/o recordar la contrasenya de la nostra identitat digital