Cita Prèvia

PROCEDIMENT PER A SOLICITAR CITA PRÈVIA A L’IES MEDITERRÀNIA

Paraules claus o anticipació del contingut de l’entrevista.
Persona de contacte(Requerit)
Presentació del sol·licitant i grau de filiació amb l’estudiant
Síntesi dels motius pels quals es sol·licita l’entrevista.
Deixar un número de telèfon i una preferència per atendre les possibles trucades des del centre

Amb aquesta informació es podrà respondre amb més eficàcia a totes les peticions.
Agraïm la seua comprensió i col·laboració.
La direcció de l’IES MEDITERRÀNIA