Enllaços als procediments d’admissió

Admissió de l’alumnat per al curs 2022-2023

ADMISSIÓ 2022-2023

Normativa admissió de l’alumnat per al curs 2022-2023:

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat: