AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC 2n ESO

Benvolgudes famílies,
A continuació es detalla la carta que Conselleria d’Educació ha facilitat als centres per a la seua difusió entre les famílies de l’alumnat de 2n ESO amb informació de l’avaluació de diagnòstic que es realitzarà els dies 27, 28, 29, 30 de maig i 3, 4 de juny.