DEVOLUCIÓ BANC DE LLIBRES

A continuació es detalla l’horari de devolució de cada grup. A més tenen els arxius que han de portar emplenats per duplicat.

Es recorda que ha d’estar tot el lot de llibres complet, folrat i en bon estat. En cas contrari, el pròxim curs acadèmic el/la alumne/a no formarà part del banc de llibres.