PROHIBICIÓ DELS MÒBILS

Segons la resolució de 17 d’abril de 2024, publicada el 3 de maig de 2024 al DOGV, queda prohibit l’ús del dispositius mòbils en tots els centres educatius durant la jornada escolar (horari lectiu, temps d’esplai, guàrdies  i activitats complementaries i extraescolars). Mantindre operatius estos dispositius s’entendrà com a ús.

Només estarà permès en cas d’activitats lectives que el necessiten i sempre  supervisades per personal docent que haurà de confirmar la seua desconnexió al finalitzar l’activitat. 

També estarà permés quan per raons individuals de salut i altres degudament justificades siga necessari.

Davant de l’incompliment d’ús es procedirà a retirar i custodiar durant una setmana. La mesura serà esta fins a què hi haja aprovat un nou NOF (Normes d’Organització i Funcionament) al centre. En cas de necessitat, tant l’alumnat com la seua família podrà  contactar  telefonant al centre (961205945).


Según la resolución de 17 de abril de 2024, publicada el 3 de mayo de 2024 al DOGV, queda prohibido el uso de los dispositivos móviles en todos los centros educativos durante la jornada escolar (tanto en período lectivo, como recreos, guardias y actividades complementarías y extraescolares). Mantener operativos estos dispositivos se entenderá como uso.

Solo estará permitido en caso de actividades lectivas  que lo necesiten, siempre  supervisadas por personal docente que tendrá que comprobar su desconexión al acabar la actividad.

También estará permitido  cuando por razones individuales de salud y otras debidamente justificadas sea necesario.

Ante el incumplimiento de uso se procederá a retirar y custodiarlo durante una semana. La medida será esta hasta que se haya aprobado un nuevo NOF (Normas de Organización y Funcionamiento) en el centro. En caso de necesitar contactar tanto el alumnado como su familia, podrán hacerlo utilizando el teléfono del centro (961205945).

CALENDARI EXÀMENS FINALS 2n NOCTURN I VESPERTÍ

Les classes es suspenen del 9 al 15 de maig

Dijous 9 de  maig
16:30-18:00 hHISTÒRIA D´ESPANYAAules 212-213
18:30-20:00 hDIBUIX ARTÍSTIC VESPERTÍ (B2F)Aula 304
Divendres 10 de maig
17:00-18:30 h.VALENCIÀAules 210-212-213
19:00-20:30 h.FONAMENTS ARTÍSTICSAules 212-213
QUÍMICAAula FQ
GEOGRAFIAAula 202
Dilluns 13 de maig
17:15-18:45HISTÒRIA DE LA FILOSAules 210-212-213
19:15-20:45ANGLÉSAules 210-212-213
Dimarts 14 de maig
16:30-18:00CASTELLÀAules 210-212-213
18:30-20:00HIST. ARTAula dep.anglés
DISSENYAula 302
FÍSICAAula FQ
BIOLOGIAAula CN-BIO
Dimecres 15 de maig
16:30—18:00MATEMÀTIQUES I MAT CSAula 202
LLATÍDEP LLATÍ
DIBUIX ARTÍSTIC NOCTURN (B2J)Aula 304
18:30-20:00EMPRESA I MODEL DE NEGOCIAula 202
DIBUIX TÈC APLICAT DISAula 302
Dijous 16 de maig  (horaris de classe normal)
17:00-18:30Optatives:  Arts Escèniques (sala d´ actes);  Francés 2na llengua (depart francés); Psicologia (aula 212); Imatge i so (biblioteca);  Gestió empreses (aula 203); Informàtica (aula informática)
18:30-20:00TEGP ( els dos grups)Aula 305

BEQUES MINISTERI 2024-2025

El termini per a sol·licitar la beca de la convocatòria general per al curs 2024/25 és del 19 de març de 2024 a les 9 h., fins al 10 de maig de 2024 a les 15 h. (hores peninsulars). No ho deixes per al final. Demana la teua beca encara que no sàpies el que estudiaràs o fins i tot si vas o no a estudiar.

Més informació web del Ministeri : web

ACTA DEFINITIVA DE RECONEXIMENT D’EQUIVALÈNCIES DE LA PROVA DE MAJORS DE 20 ANYS DE BATXILLERAT

Calendari exàmens

21 de març de 2024. Exercicis 1, 2 i 3.

  • 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
  • 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
  • 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
  • 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.

22 de març de 2024. Exercicis 4 i 5.

  • 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
  • 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d’Espanya.
  • 18.30 a 20.00 hores: exercici 5.

23 de març de 2024. Exercicis 6,7 i 8.

  • 9.00 a 9.30 hores: crida de les persones participants.
  • 9.30 a 12.30 hores: exercicis 6 i 7.
  • 13.00 a 14.30 hores: exercici 8

ACTA DEFINITIVA

Impreso-Parte-Equi-2-14-03-2024

ACTIVITATS DIA DE LA DONA 2024

A banda de les activitats programades, podeu vore a continuació una selecció d’infografies realitzades per l’alumnat de 1r de Batxillerat A i C sobre les diferències de gènere que podeu consultar clicant el següent enllaç