ConVives en Valors

WhatsApp Image 2020-02-16 at 21.32.07

"ConVives en Valores" és un projecte Erasmus K101 que desenvolupem en el nostre centre educatiu amb l'objectiu de millorar la qualitat educativa del nostre centre a través de la formació contínua dels nostres docents. Els temes del projecte tenen un caràcter clarament inclusiu:  la igualtat de gènere, la igualtat d'oportunitats . aprenentatge de llengües , metolodogía CLIL, actualització de coneixements i consciència europea i democràcia.

Més informació al nostre grup Etwinning

 

"ConVives en Valores" es un proyecto Erasmus K101 que desarrollamos en nuestro centro educativo con el objetivo de mejorar la calidad educativa de nuestro centro a través de la formación continua de nuestros docentes. Los temas del proyecto tienen un carácter claramente inclusivo: . la igualdad de género,  igualdad de oportunidades . aprendizaje de lenguas , metolodogía CLIL,  actualización de conocimientos y conciencia europea y democracia.

 

Más información en nuestro grupo Etwinning