ConVives en Valors

ERASMUSDAYS_WEB-BANNER
WhatsApp Image 2020-02-16 at 21.32.07

"ConVives en Valores" és un projecte Erasmus K101 que desenvolupem en el nostre centre educatiu amb l'objectiu de millorar la qualitat educativa del nostre centre a través de la formació contínua dels nostres docents. Els temes del projecte tenen un caràcter clarament inclusiu:  la igualtat de gènere, la igualtat d'oportunitats . aprenentatge de llengües , metolodogía CLIL, actualització de coneixements i consciència europea i democràcia.

 

Mobilitats realitzades dins del marc del nostre projecte "ConVives en Valores"

 • Març 2022: Job shadowing a Bolonia ( Italia)

Les primeres mobilitats del projecte es van realitzar a Bolonya els nostres companys Carmen María del departament de plàstica i Josep Vicent Jover del departament de música. Carmen Maria va fer el ser període d'observació al Liceo Arcangeli de Bolonya, i Josep Jover al Liceo Laura Bassi de la mateixa ciutat. Tots dos van tindre la oportunitat de poder conèixer altres metodologies a l'aula i compartir les seues experiències.

 • Juliol 2022 : TIC per a la classe de tecnologia a Dublin ( Irlanda)

Amb l'arribada del mesos d'estiu molt companys van aprofitar per formar-se i millorar la seua experiència docent. La nostra companyera Fanny Navarro, del departament de Tecnologia es va desplaçar a Dublín per participar en un curs de tecnologies a l'aula.

 

 • Juliol 2022: CLIL a San Julian ( Malta)

Cristina Piñero del departament de Biologia es va desplaçar a Malta per fer un curs d'actualització lingüística en anglès a Maltalingua i conèixer millor la metodologia CLIL, necessària per poder vehicular les classes en llengua estrangera.

 

 • Juliol 2022 : CLIL a Praga ( República Txeca)

Joan Vicent Blasco del departament de Matemàtiques va assistir a un curs de perfeccionament lingüístic en anglès a ITC a la ciutat de Praga.

 • Juliol 2022: Mindfulness a Split ( Croàcia)

Una de les necessitats que s'han detectat arran de la pandèmia de la Covid és la manca de formació per als docents front a l'estrés a l'aula dels estudiant . La nostra companya Asun Camarasa del departament de Dibuix va participar en un curs de Mindfulness en Split ( Pricalica Erasmus+), per conèixer tècniques de relaxació i control de l'ansietat a l'aula.

 • Agost 2022: CLIL a Dublín ( Irlanda)

Al mes d'agost tres companyes del departament de dibuix: Carmen María, Inma navarro i Carme Romeu van realitzar diferents cursos de perfeccionament en anglès a l'Europass Teacher Academy

 

 • Setembre 2022: Job shadowing a Saint-Cloud ( França)

Amb l'inici del nou curs dues companyes del departament de Francès, Julia Morillas i Linda Torres, van anar a la localitat de Saint-Cloud per veure altres formes de treballar i compartir experiències. Al Lycee Alexandre Dumas

 • Octubre 2022: Job shadowing a Bolonia ( Italia)

Joan Lupiáñez del departament de Biologia també optà al mes d'octubre per la modalitat formativa de Job Shadowing al Liceo Laura Bassi a la ciutat de Bolonya.

 • Desembre 2022: Cursos de formació a Dublin ( Irlanda) 

Al mes de desembre es van realitzar els últims cursos de formació del nostre projecte a Dublin. Mila Berlanga i Amparo Soria van participar en el curs "Mindfulness for teachers" i Valentín Bayarri "The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom" a Europass Teacher Academy de Dublin.

 

 

 

 

 

Més informació al nostre grup Etwinning

 

"ConVives en Valores" es un proyecto Erasmus K101 que desarrollamos en nuestro centro educativo con el objetivo de mejorar la calidad educativa de nuestro centro a través de la formación continua de nuestros docentes. Los temas del proyecto tienen un carácter claramente inclusivo: . la igualdad de género,  igualdad de oportunidades . aprendizaje de lenguas , metolodogía CLIL,  actualización de conocimientos y conciencia europea y democracia.

 

Movilidades realizadas dentro del marco de nuestro proyecto "*ConVives en *Valores"

 • marzo 2022: *Job *shadowing a *Bolonia ( *Italia)

Las primeras movilidades del proyecto se realizaron en Boloña nuestros compañeros Carmen María del departamento de Plástica y Josep Vicent Jover del departamento de Música. Carmen María hizo su periodo de observación en el Liceo Arcangeli de Boloña, y Josep Jover en el Liceo Laura Bassi de la misma ciudad. Los dos tuvieron la oportunidad de poder conocer otras metodologías en el aula y compartir sus experiencias.

 • Julio 2022 : TIC para la clase de tecnología a *Dublin ( Irlanda)

Con la llegada del meses de verano mucho profesores aprovecharon para formarse y mejorar su experiencia docente. Nuestra compañera Fanny Navarro, del departamento de Tecnología, se desplazó en Dublín para participar en un curso de tecnologías al aula.

 • Julio 2022: *CLIL en San Julian ( Malta)

Cristina Piñero del departamento de Biología se desplazó en Malta para hacer un curso de actualización lingüística en inglés en Maltalingua y conocer mejor la metodología CLIL, necesaria para poder vehicular las clases en lengua extranjera.

 • Julio 2022 : *CLIL en Praga ( República Checa)

Joan Vicent Blasco del departamento de Matemáticas asistió en un curso de perfeccionamiento lingüístico en inglés a ITC en la ciudad de Praga.

 • Julio 2022: *Mindfulness a *Split ( Croacia)

Una de las necesidades que se han detectado a raíz de la pandemia de la Covid es la carencia de formación para los docentes frente al estrés en el aula de los estudiantes . Nuestra compañera Asun Camarasa del departamento de Plástica participó en un curso de Mindfulness en Split ( *Pricalica Erasmus+), para conocer técnicas de relajación y control de la ansiedad al aula.

 • Agost 2022: *CLIL en Dublín ( Irlanda)

En el mes de agosto tres compañeras del departamento de Plástica: Carmen María, Inma Navarro y Carme Romeu realizaron diferentes cursos de perfeccionamiento en inglés al Europass Teacher Academy.

 • Septiembre 2022: *Job *shadowing a *Saint-*Cloud ( Francia)

Con el inicio del nuevo curso dos compañeras del departamento de Francés, Julia Morillas y Linda Torres, fueron a la localidad de Saint-Cloud para ver otras formas de trabajar y compartir experiencias. Al Lycée Alexandre Dumas

 • Octubre 2022: Job Shadowing en Bolonia ( Italia)

Joan Lupiáñez del departamento de Biología también optó en el mes de octubre por la modalidad formativa de Job Shadowing al Liceo Laura Bassi en la ciudad de Boloña.

 • Diciembre 2022: Cursos de formación a Dublin ( Irlanda) 

En el mes de diciembre se realizaron los últimos cursos de formación de nuestro proyecto en Dublín. Mila Berlanga y Amparo Soria participaron en el curso "Mindfulness for teachers" y Valentín Bayarri "The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom" en la escuela Europass Teacher Academy de Dublin.

Más información en nuestro grupo Etwinning