Aneu a la barra d'eines

Reial Societat Espanyola d’Història Natural

Acte de descobriment de la placa homenatge a la secció valenciana de la Reial Societat Espanyola d’Història Natural. Impulsada per Celso Arévalo, va tenir la seva seu en l’institut.

Foto Jose Azkárraga
Foto Jose Azkárraga
Foto Jose Azkárraga
Foto Jose Azkárraga

LLISTATS GRUPS BATXILLERAT DIÜRN 2021-2022

Consulteu en els llistats del grups del nivell educatiu en el què heu matriculat al vostre fill i/o la vostra filla per a comprovar el grup que se li ha assignat.

En compliment de la Llei de Protecció de Dades no s’han transcrit els noms i cognoms complets. Observeu que només apareixeran les tres primeres inicials del nom i cognoms, i els cinc primers números del NIA.

Exemple: suposem que el vostre fill es diu Antoni Martínez Sabater i el seu NIA fora 12345678. En el llistat apareixeria:

NIANOM1r COGNOM2Nn COGNOM
12345ANTMARSAB

Els llistats també estaran disponibles per a la seua consulta en el suro ubicat en la zona d’accés a l’edifici, davant de consergeria.

HUMANÍSTIC

1BAH-A AULA 207 ———– 2BAH-A AULA 202

1BAH-C AULA 209 ————- 2BAH-C AULA 214

CIENTÍFIC

1BAC-B AULA 212 ———— 2BAC-B AULA 217

1BAC-D AULA 213 ———– 2BAC-D AULA 215

ARTÍSTIC

1BAT E AULA 201———- 2BAT-E AULA 301

1BAT-P AULA 210———- 2BAT-P AULA 211

LLISTATS GRUPS D’ESO. CURS 2021-2022

Consulteu en els llistats del grups del nivell educatiu en el què heu matriculat al vostre fill i/o la vostra filla per a comprovar el grup que se li ha assignat.

En compliment de la Llei de Protecció de Dades no s’han transcrit els noms i cognoms complets. Observeu que només apareixeran les tres primeres inicials del nom i cognoms, i els cinc primers números del NIA.

Exemple: suposem que el vostre fill es diu Antoni Martínez Sabater i el seu NIA fora 12345678. En el llistat apareixeria:

NIANOM1r COGNOM2Nn COGNOM
12345ANTMARSAB

Els llistats també estaran disponibles per a la seua consulta en el suro ubicat en la zona d’accés a l’edifici, davant de consergeria.

1 ESO A– AULA 105

1 ESO B– AULA 111

1 ESO C– AULA 107

1 ESO D– AULA 103

2 ESO A– AULA 106

2 ESO B– AULA 206

2 ESO C– AULA 108

2 ESO D– AULA 102

3 ESO A– AULA 101

3 ESO B– AULA 204

3 ESO C-AULA 203

3 ESO D– AULA 110

4 ESO A– AULA 216

4 ESO B– AULA 218

4 ESO C– AULA 208

4 ESO D– AULA 219

Exposición TRAMPANTALLA en Las Naves

El alumnado de la asignatura de volumen, con sus profesoras Ana María Sáenz Aliaga y Asunción Camarasa, participa en la exposición coordinada por la Escuela de Cerámica de Manises sobre el uso y abuso de los móviles, tablets y demás tecnología digital que absorbe a adolescentes y adultos. Todo con el soporte del CEFIRE de Torrent. En este proyecto participan otros siete institutos valencianos además del nuestro.
La inauguración será el 8 de septiembre a las 18:30 en Las Naves, calle Joan Verdeguer número 16, en Valencia, y permanecerá abierta hasta el 8 de octubre. Enhorabuena al alumnado de 1º de bachillerato que ha participado en este proyecto de reflexión y acción.
Os esperamos en la muestra.

Para más información en Web pichar ” aquí
Departamento de Dibujo y Artes Plásticas

MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT FRONT LA COVID-19

MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT FRONT LA COVID-19

INFORMACIÓ GENERAL CURS 2021-2022:

 • ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETES EN TOTS ELS ESPAIS DEL CENTRE.
 • ÉS OBLIGATORI POSAR-SE EL GEL HIDROALCÒHOLIC ABANS D’ENTRAR AL CENTRE /AULES .
 • ÉS OBLIGATORI MANTINDRE LA DISTÀNCIA SOCIAL D’1’5 METRES DURANT LES INTERACCIONS ENTRE ALUMNAT EN ELS ESPAIS DEL CENTRE I AULES. A LES AULES, LA DISTÀNCIA ENTRE LES TAULES ÉS DE 1,20 METRES AMB L’ALUMNAT ASSEGUT.
 • L’INSTITUT OBRIRÀ LES PORTES PER A L’ALUMNAT DE 2N, 3R, 4T D’ESO I 2N DE BATXILLERAT A LES 7:55 HORES.

– L’ALUMNAT DE 2n, 3r i 4t ESO ENTRARÀ PER LA PORTA DEL CARRER XÀTIVA I PUJARÀ PER L’ ESCALA OEST (LA MÉS PROPERA AL GIMNÀS).

-L’ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT ENTRARÀ PEL CARRER MARQUÉS DE SOTELO I PUJARÀ PER L’ ESCALA EST ( FRONT A CONSERGERIA)

 • A LES 8:05 HORES ENTRARÀ L’ALUMNAT DE 1r D’ESO I 1R DE BATXILLERAT.

-L’ALUMNAT DE 1R D’ESO ENTRARÀ PER LA PORTA DEL CARRER XÀTIVA I PUJARÀ PER L’ ESCALA OEST (LA MÉS PROPERA AL GIMNÀS)

-L’ALUMNAT DE 1r DE BATXILLERAT ENTRARÀ PEL CARRER MARQUÉS DE SOTELO I PUJARÀ PER L’ ESCALA EST ( FRONT A CONSERGERIA)

 • L’ALUMNAT ENTRARÀ DIRECTAMENT A LA SEUA AULA SENSE PODER ROMANDRE ALS CORREDORS
 • AL PUJAR I BAIXAR LES ESCALES CAL MANTINDRE EL TRÀNSIT ORDENAT PER LA DRETA I LA DISTÀNCIA SOCIAL DE 4 ESGLAONS.
 • EL PROFESSORAT I L’ALUMNAT NO PODRÀ COMPARTIR GUIX.
 • L’ALUMNAT NO PODRÀ INTERCANVIAR EL SEU MATERIAL.
 • QUEDEN PROHIBITS TOTS ELS JOCS AL PATI.

Bon inici de curs!

Equip directiu

INFORMACIÓ DE BENVINGUDA ALUMNAT SETEMBRE

Benvolgudes famílies: atenent a les circumstàncies extraordinàries en les quals ens trobem i amb la intenció de garantir un inici de curs que puga assegurar una incorporació ordenada, hem establert el següent calendari:

ALUMNAT ESO

 • DIMECRES 8 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 1r ESO

 (accés per Marqués de Sotelo)

9:00   1r ESO A i B        

10:00 1r ESO C i D       

 • Rebuda per part de l’equip  directiu a la Sala d’Actes

Al finalitzar , l’alumnat pujarà a l’ aula amb el/la seua tutor/a.

 2 hores més tard aproximadament, l’alumnat eixirà del centre.

Cal portar una llibreta i bolígrafs

Al setembre trobareu a la pàgina web i al suro de consergeria els llistats dels grups

 • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT  2n, 3r i 4t ESO

(accés per Marqués de Sotelo)

9:00   4t ESO

10:00 3r ESO

11:00  2n ESO

L´alumnat s´incorporarà a la seua aula amb el/la seu/a tutor/a.

1 hora més tard , l’alumnat eixirà del centre. Cal portar una llibreta i bolígrafs.

1r ESO CLASSE EN HORARI NORMAL

 • DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE:

 INICI CLASSES EN HORARI COMPLET DE 2n,3r i 4t ESO

ALUMNAT BATXILLERAT DIÜRN

 • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 1r BATX

 (accés per Marqués de Sotelo)

9:30   Batxillerat Humanitats i CC. Socials

10:30 Batxillerat de Ciències

11:30 Batxillerat Artístic

 • Rebuda per part de l’equip directiu a la Sala d’actes.

Al finalitzar , l’alumnat pujarà a l’ aula amb el/la seua tutor/a.

 1 hora més tard, l’alumnat eixirà del centre.

 • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 2r BATX

(accés per Marqués de Sotelo)

9:30   Batxillerat Humanitats i CC. Socials

10:30 Batxillerat de Ciències

11:30 Batxillerat Artístic

L´alumnat s´incorporarà a la seua aula amb el/la seu/a tutor/a.

1 hora més tard, l’alumnat eixirà del centre.

 • DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE: INICI CLASSES EN HORARI COMPLET DE 1r i 2n BATX.

ALUMNAT BATXILLERAT VESPERTÍ I NOCTURN

 • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 1r BATX

 (accés per Marqués de Sotelo)

17:00.  Acollida alumnes 1r batxillerat arts vespertí (B1F) a la Sala d´Actes per part de l´equip directiu. Aclariment: els alumnes del vespertí d´arts són aquells menors d´edat que van participar en el procés d´admissió.

18:00.  Acollida alumnes 1r batxillerat nocturn d´arts (B1J) , humanístic o socials (B1H) i científic  (B1Y) a la Sala d´Actes per part de l´equip directiu

Aproximadament  1 hora més tard, l’alumnat eixirà del centre.

 • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 2r BATX

(accés per Marqués de Sotelo)

17:15. Alumnes de 2n vespertí d´arts (B2F): acollida per part del  tutor a  la seua aula assignada (212)

17:30. Alumnes de 2n nocturn arts (B2J): acollida per part del tutor a la seua aula assignada (213)

17: 45.  Alumnes de 2n nocturn humanístic-socials (B2H): acollida per part del tutor a la seua aula assignada (210)

17: 45. Alumnes de 2n nocturn científic (B2Y): acollida  per part del tutor a la seua aula assignada (202)

Aproximadament 1 hora més tard, l’alumnat eixirà del centre.

LLISTAT D’ADMESOS DEFINITIU 2021-2022

Per a matricular-se cal anar a l’espai de formalització de matrícula i entrar al formulari corresponent amb la clau que se us ha proporcionat. Mireu tota la documentació que cal adjuntar abans d’entrar al formulari on teniu la clau d’accés.

Front a aquestes llistes es pot realitzat una nova al·legació en telematrícula. es

ADMESOS ESO

1r ESO

2n ESO

4T ESO

ADMESOS BATXILLERAT

1R BATXILLERAT ARTÍSTIC DIÜRN-VESPERTI

1R BATXILLERAT CIENTIFIC

1R BATXILLERAT HUMANÍSTIC

2N BATXILLERAT ARTÍSTIC

2N BATXILLERAT ARTÍSTIC VESPERTÍ

2N BATXILLERAT CIENTÍFIC

2N BATXILLERAT HUMANÍSTIC

 

 

ESPAI DE FORMALITZACIÓ MATRÍCULA CURS 2021-2022.

QUAN I COM M’HE DE MATRICULAR, DOCUMENTACIÓ REQUERIDA I ALTRES INFORMACIONS MATRÍCULA CURS 2021-2022.

 1. QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ? QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

ALUMNAT PROCEDENT D’ADMISSIÓ DE PRIMER  I SEGON DE BATXILLERAT  I DE TOTS ELS CURSOS DE L’ESO (ON-LINE)

DEL 23 AL 28 DE JULIOL. Se us enviarà la clau d’accés via correu electrònic.

ALUMNAT DE PRIMER DE BATXILLERAT DEL NOCTURN (PRESENCIAL)

Sol·licitar informació per poder realitzar matrícula fora de termini.

2. COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . Se us enviarà la contrasenya per poder realitzar la matrícula a través del vostre correu electrònic. Per a accedir al formulari cliqueu  aci:

1r ESO alumnat nouvingut. Clau: Vives1ESO

2n ESO Alumnat nouvingut Clau: Viveseso2021

3r ESO Alumnat nouvingut Clau: Viveseso2021

4t ESO alumnat nouvingut: Clau Viveseso2021

1r de Batxillerat diürn alumnat nouvingut  Clau:  Vivesbat2021

2n Batxillerat diürn alumnat nouvingut Clau : Vivesbat2021

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Vídeo tutorial matrícula online

3) QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf o foto feta des del mòbil. Grandària màxima d’1 MB de cada arxiu. Web per reduir pes https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

ALUMNES DE L’ESO.  Descarregar “ací”

 1. Fotocòpia del DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal)
 2. Fotocòpia SIP de l’alumne/a.
 3. Fotocòpia del llibre de família: (fotocòpia de tots els membres) (tot l’alumnat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4. No s’han d’aportar fotos. Les fotos es faran al centre quan comence el curs.
 5. Justificant de pagament de l’assegurança escolar: 1,12 € (Tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO paga obligatòriament la quota d’assegurança escolar. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no ha de pagar l’assegurança escolar)

S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 6171 7464 0000 0143 de BANKIA.

És obligatori indicar les següents dades:

 • concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.
 • destinatari del pagament: IES Lluís Vives.

    6. Certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica)

    7. Certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).

   8. Fotocòpia compulsada de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).

9. Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte ES95 2038 6527 24 6000000416 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertanyer a l’AMPA). Omplir el formulari

 DOCUMENTACIÓ QUE HA D’APORTAR L’ALUMNAT NOU:

   10. Certificat de salut. Document sanitari gratuït a emplenar pel metge de capçalera. En cas de malaltia, omplir l’historial (només alumnat de 1r d’ESO procedent d’un altre centre).

  11. Certificació de baixa del centre de procedència, certificació de notes i certificat de promoció a secundaria (només alumnat de 1r d’ESO procedent d’un altre centre).

12. Certificació de baixa del centre de procedència, certificació de notes i consell orientador (només alumnat de 2n , 3r , i 4t d’ ESO procedent d’un altre centre).

13. Acreditació de domicili: Rebut de llum o aigua del domicili de residencia habitual (en cas de no coincidir l’adreça del rebut amb la del DNI de mare/pare o tutors legals caldrà aportar certificat d’empadronament). Per a domicili laboral caldrà aportar certificat de l’empresa. (només alumnat d’un altre centre no adscrit admés en el procés d’admissió).

ALUMNES DE Batxillerat. Descarregar “ací”

 1. Fotocòpia del DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal). (Majors d’edat només de l’alumne) Majors d’edat estrangers que no presenten NIE i passaport: matrícula condicionada i s’anul·larà si no es presenta la documentació requerida al llarg del curs.
 2. Fotocòpia SIP de l’alumne/a
 3. Fotocòpia del llibre de família: fotocòpia de tots els membres (tot l’alumnat menor d’edat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4. No s’han d’aportar fotos. Les fotos es faran al centre quan comence el curs.
 5. Justificant de pagament de l’assegurança escolar: S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 6171 7464 0000 0143 de BANKIA.

És obligatori indicar les següents dades:

  • concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.
  • destinatari del pagament: IES Lluís Vives.

6 .  Justificant de pagament de les taxes administratives: model 046 (opción de “Expedición Historial Académico Bachillerato”)

*Família nombrosa general, família monoparental general o discapacitat del 33% paguen el 50% de la taxa administrtiva.

**Família nombrosa especial, família monoparental especial, víctimes de terrorismes i de violència masclista contra les dones: no paguen taxa.

En ambos casos cal presentar documentació que acredite aquesta situació.

FORMES D’ACCEDIR MODEL 046:

El model 046 es podrà descarregar en l’enllaç http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

S’adjuntarà justitificant del pagament

1r BATXILLER Targeta d’identitat  

Expedició historial acadèmic

2n BATXILLER Renov.targeta d’estudiants
Ordinaria 2,22 € 4,20 € Ordinaria 2,22 €
*Familia Numerosa/Monoparental General 1,11 € 2,10€ *Familia Numerosa/Monoparental General 1,11€
**Familia Numerosa/Monoparental Especial 0 € 0€ **Familia Numerosa/Monoparental Especial 0;00€

 

7. Certificat acadèmic títol ESO amb nota mitjana (només alumnat que es matricula en 1r BAT per primera vegada).

8. Certificat mèdic (alumnat que es matricula en 1r BAT per primera vegada).

9. Acreditació esportista d’èlit i d’alta rendiment (només alumnat esportista d’èlit menors de 18 anys que es matricula en batxillerat nocturn). Acreditació:

 

Esportistes d’alt nivell Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE
Esportistes d’èlit o personal tècnic, entrenador , arbitaral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el DOGV
Esportistes d’alta rendiment De fora de la comunitat valenciana Certificat del Consell Superior d’Esport durant el curs acadèmic
 

Dins de la Comunitat valenciana

Certificat de la D.G. d’Esport durant el curs acadèmic

 

10. Fotocòpia contracte laboral (només alumnat menor de 18 anys que treballa i es matricula en batxillerat nocturn)

11. Certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica).

12. Certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).

13. Fotocòpia compulsada de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).

14.  Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte  ES732038 6172136000590140 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertanyer a l’AMPA). Cal omplir i adjuntar el següent “formulari”

   • DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL QUE HA D’APORTAR L’ALUMNAT NOU:

15. Acreditació de domicili: Rebut de llum o aigua del domicili de residencia habitual (en cas de no coincidir l’adreça del rebut amb la del DNI de mare/pare o tutors legals caldrà aportar certificat d’empadronament). Per a domicili laboral caldrà aportar certificat de l’empresa. (només alumnat d’un altre centre admés en el procés d’admissió).

16. Certificat acadèmic i baixa de l’últim centre on va estar matriculat (només alumnat que ha estat matriculat en batxillerat en un altre centre).

17. Volant provisional d’homologació d’estudis estrangers (només alumnat procedent d’estudis estrangers (Ministeri d’Educació, C/ Joaquín Ballester, 39. València. Tel: 963079473).

CANVI DE TORN:Durant la primera setmana del curs escolar. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

CANVI DE MODALITAT:Fins al 31 d’octubre. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

BAIXA: (renúncia convocatòria) Fins al 30 d’abril. Caldrà presentar la sol·licitud al cap d’estudis de batxillerat.

4. ALTRES INFORMACIONS. A partir de setembre caldrà presentar la següent documentació si es donen els següents supòsits.

 ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

–   Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

–   Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

 

Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

 

Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com

 

Rebeu una salutació ben cordial.

LLISTAT DE LLIBRES DE XARXA LLIBRES 2021-2022

INFORMACIÓ PER A LES FAMILIES: BANC DE LLIBRES 2021-22

A CONTINUACIÓ ES DETALLA LA RELACIÓ D’ASIGNATURES INCLOSES EN EL BANC DE LLIBRES,  RECOMANEM A LES FAMILIES QUE CONSULTEN TAMBÉ LA RELACIÓ DE LLIBRES PER A CADA NIVELL I LES RECOMANACIONS  DELS DEPARTAMENTS.

 

1º ESO
Asignatura Editorial
Castellano Santillana
Valencià Castellnou
Matemàtiques Anaya
Matemáticas Anaya
Biologia i Geologia Oxford
Geografia i Història Santillana

 

2º ESO
Asignatura Editorial
Castellano Teide
Valencià Bromera
Matemàtiques Anaya
Matemáticas Anaya
Física i Química Vicens Vives
Física y Química Vicens Vives
Geografia i Història Santillana

 

3º ESO
Asignatura Editorial
Castellano Santillana
Valencià Bromera
Matemàtiques Anaya
Matemáticas Anaya
Física i Química Mc Graw Hill
Física y Química Mc Graw Hill
Biologia i Geologia Oxford
Geografia Santillana
Geografía Santillana

 

4º ESO
Asignatura Editorial
Castellano Teide
Valencià Oxford
Matemàtiques Anaya
Matemáticas Anaya
Geografia i Història Vicens Vives
Geografía e Historia Vicens Vives

 

Consulta de llistes provisionals del procés d’admissió i al·legacions a les llistes

Per a consultar la puntuació particular de cada centre sol.licitat, cliqueu la pestanya “llistats provisionals” de la pàgina TELEMATRICULA.es i seguiu les indicacions que vos apareixeran per a consultar els resultats provisionals d’admissió”. La reclamació a les llistes es realitzarà per mitjans telemàtics en el mateix lloc d’admissió.

BATXILLERAT ADMESOS

1R BATXILLERAT ARTÍSTIC DIÜRN

1R BATXILLERAT CIENTÍFIC DIÜRN

1R BATXILLERAT HUMANÍSTIC DIÜRN

1R BATXILLERAT ARTÍSTIC NOCTURN

1R BATXILLERAT CIENTÍFIC NOCTURN

1R BATXILLERAT HUMANÍSTIC NOCTURN

2N BATXILLERAT ARTÍSTIC DIÜRN

2N BATXILLERAT CIENTÍFIC DIÜRN

2N BATXILLERAT HUMANÍSTIC DIÜRN

2N BATXILLERAT ARTISTIC NOCTURN

2N BATXILLERAT CIENTÍFIC NOCTURN

2N BATXILLERAT HUMANÍSTIC NOCTURN

NO ADMESOS

1R BATXILLERAT ARTÍSTIC DIÜRN

1R BATXILLERAT CIENTÍFIC DIÜRN

1R BATXILLERAT HUMANÍSTIC DIÜRN

1R BATXILLERAT ARTÍSTIC NOCTURN

1R BATXILLERAT CIENTÍFIC NOCTURN

1R BATXILLERAT HUMANÍSTIC NOCTURN

2N BATXILLERAT ARTÍSTIC DIÜRN

2N BATXILLERAT CIENTÍFIC DIÜRN

2N BATXILLERAT HUMANÍSTIC DIÜRN

2N BATXILLERAT ARTISTIC NOCTURN

2N BATXILLERAT CIENTÍFIC NOCTURN

2N BATXILLERAT HUMANÍSTIC NOCTURN