PROCÉS D’ADMISSIÓ ESO CURS 2024 – 2025

LLISTATS ADMESSOS I NO ADMESSOS ESO

L’alumnat que ha estat ADMÉS en el nostre centre per al curs 2024 – 2025 el podeu trobar en els següents enllaços:

I els llistats de NO ADMESSOS amb indicació del centre en que han estat admessos en el següentS enllaços

Es recorda a tot l’alumnat que el periode d reclamacions als llistat provisionals d’admessos de l’ESO és de l’11 al 15 de juliol de 2024 en la web de Adminova.

ÚLTIMA SETMANA RECOLLIDA XARXA LLIBRES – DEL 8 AL 12 DE JULIOL

Aquell alumnat que encara no han tornat els lots de Xarxa Llibres o volen sol·licitar incoprorar-se al banc de llibres el pròxim curs 2024/2025 ho poden fer en el següent horari.

A més, si no vareu poder recollir les orles de 4at d’ESO i 2n de Batxillerat teniu una nova possibilitat de fer-ho.

MATRÍCULA BATXILLERAT ALUMNAT DEL CENTRE

DE LA MATRÍCULA DE L’ALUMNAT PROVINENT DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ JA S’INFORMARÀ MES ENDAVANT

A continuació podeu vore les dates de matriculació per al curs 2024/25 de l’alumnat de BATXILLERAT del centre, tant els del grups del matí com els del VESPERTÍ/NOCTURN

EN TOSTS ELS CASOS PODEU RECOLLIR EL SOBE DE MATRÍCULA EN LA CONSERGERIA DEL CENTRE EN EL SEGÜENT HORARI:

  • MATÍ: DE 9:00 A 14:00 HORES DE DILLUNS A DIVENDRES

  • VESPRADA: DE 17:00 A 19:00 HORES DE DILLUNS A DIJOUS

En quant a la matriculació, les dates són:

DIVENDRES 5 DE JULIOL EN HORARI DE 9:00 A 14:00 HORES:

  • ALUMNAT REPETIDOR DE 1R DE BATXILLERAT DIURN

  • ALUMNAT QUE PROMOCIONA A 2N DE BATXILLERAT DIURN QUE NO VA FER LA MATRÍCULA EN AULES (ESTE ALUMNAT HA DE RECOLLIR EL SOBRE EN ADMINISTRACIÓ, NO EN CONSERGERIA)

  • ALUMNAT DEL GRUP DE 1R F QUE PASSA A 2N F

SETMANA DEL 8 AL 12 DE JULIOL (EN EL MATEIX HORARI QUE PER RECOLLIR EL SOBRE):

  • TOT L’ALUMNAT DELS GRUPOS DE BATXILLERAT VESPERTÍ I NOCTUR EXCEPTE ELS DE 1R F QUE PASSEN A 2N F

L’ENTREGA DEL SOBRE DE MATRICULACIÓ ES FARA EN ADMINISTRACIÓ (EN HORARI DE MATÍ) O AL CAP D’ESTUDIS DE NOCTURN (EN L’HORARI DE VESPRADA INDICAT).

CALENDARI ESO i BATXILLERAT, SETMANA DEL 25 AL 28 DE JUNY.

DIMARTS 25

REUNIÓ DE FAMÍLIES CONVOCADES PELS TUTORS/RES ( comentari de resultats). Reclamació de notes 11 a 13 hores. Professorat localitzable en sala professors i departaments.

DIMECRES 26. Reclamació de notes ESO de 10 a 13 hores. Professorat localitzable en sala professors i departaments.  

Recollida de sobres de matrícula en consergeria :  repetidors, no matriculats d’ESO i 3r i  4t PDC.

DIJOUS 27. Reclamació de notes ESO de 10 a 13 hores. Professorat localitzable en sala professors i departaments.  

Resolució de les reclamacions al llarg de dia.

Publicació Notes d’avaluació extraordinària i reclamacions de 1r de Batxillerat.

DIVENDRES 28. Reclamació de notes 1r de batxillerat.

RECOLLIDA XARXA LLIBRES 1r A 4at D’ESO

S’ha produït un xicotet canvi en el calendari del procés de recollida dels llibres del programa de Xarxa Llibres en els diferents cursos de l’ESO, raó per la qual posem a la disposició de tot l’alumnat i les seues famílies el calendari definitiu pel qual es portarà a terme este procés. Podeu vore un resum fent click açí.

Gràcies de bestreta per la vostra col·laboració.

INFORMACIÓ MATRÍCULA PROVES PAU CURS 2023-2024

1) CONVOCATÒRIES DE JUNY I JULIOL IES LLUÍS VIVES PAU 2024.

1.1) CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY per a l’alumnat de l’IES LLUÍS VIVES.

 • Formalització matrícula telemàtica PAU: del 20 al 24 de maig fins a les 23:59 hores.
 • Data dels exàmens: 4, 5 i 6 de juny.
 • Tribunal 11 / Seu: Campus Tarongers, aulari oest.
 • Lliurament dels resultats: 14 de juny, a partir de les 13 hores.
 • Termini de presentació de reclamacions: 17, 18 i 19 de juny fins a les 14 hores.
 • Lliurament de notes de les reclamacions: 21 de juny a partir de les 17 hores

1.2) CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA DE JULIOL per a l’alumnat de l’IES LLUÍS VIVES.

 • Formalització matrícula telemàtica PAU: del 17 al 21 de juny fins a les 14 hores.
 • Data dels exàmens: 2, 3 i 4 de juliol.
 • Tribunal 44 (10-11) / Seu: Campus Tarongers, aulari nord.
 • Lliurament dels resultats: 9 de juliol, a partir de les 17 hores.
 • Termini de presentació de reclamacions: 10, 11 i 12 de juliol fins a les 14 hores.
 • Lliurament de notes de les reclamacions: 16 de juliol a partir de les 17 hores

2) FORMALITZACIÓ MATRÍCULA PAU 2024 I SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT.

2.1) MATRÍCULA PRESENCIAL (NOMÉS PER L’ALUMNAT DE CURSOS ANTERIORS).

 • L’alumnat que va cursar batxillerat en l’IES Lluis Vives en cursos anteriors ha d’emplenar un arxiu autoemplenable que es pot descarrgar en el seguent enllaç (arxiu autoemplenable). L’ha d’entregar presencialment en secretaria en les mateixes dates que la resta d’alumnat. En este cas ha de entregar els dopcuments justificatius
 • S’ha d’adjuntar tota la documentació indicada en l’apartat 2.4.
 • En este cas, s’ha da’adjuntar la documentació que justifice estar excent de la prova de Valencià (si és el cas).
 • El pagament de les taxes del títol de batxillerat, si no la fet en cursos anteriors, és en el seguent enllaç.

2.2) MATRÍCULA TELEMÀTICA (ALUMNAT ACTUAL DEL CENTRE).

 • La formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2023 es farà de forma telemàtica a través el formulari disponible en la plataforma AULES.
 • El calendari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2023 serà:

PROVA ORDINÀRIA JUNY: del 20 al 24 de maig fins a les 14 hores.

PROVA EXTRAORDINÀRIA JULIOL: del 17 al 20 de juny fins a les 14 hores.

 • Podreu accedir al formulari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2023 que trobareu en els vostres cursos de la plataforma AULES. Caldrà que l’empleneu i aporteu la documentació acreditativa requerida dintre del termini establert en el calendari
 • En el mateix moment en què envieu la sol·licitud telemàtica rebreu un primer missatge de confirmació de sol·licitud enviada.
 • El gravat en ÍTACA (plataforma informàtica de Conselleria) de les sol·licituds enviades s’anirà fent atenent a l’ordre d’arribada de les vostres sol·licituds.
 • En el moment en què es grave en ÍTACA la vostra sol·licitud rebreu un segon missatge de confirmació de la inscripció a les proves PAU (fins al 27 de maig).
 • Reviseu i superviseu amb deteniment les dades aportades en el formulari de sol·licitud abans d’enviar-lo, sobretot les referides al nom i cognoms, DNI i elecció de matèries obligatòries i voluntàries.
 • En cas de voler corregir alguna de les dades aportades haureu de personar-vos a la finestra de secretaria per a sol·licitar la introducció del canvi abans de les 14:00 hores del dia 27 de maig.

2.3) TAXES PAU 2023.

 • Taxa per prova d’accés ordinària                                                78,20 euros
 • Família nombrosa categoria general                                              39,10 euros
 • Família nombrosa categoria especial                                            Exempts
 • Família monoparental categoria general                                      39,10 euros
 • Família monoparental categoria especial                                     Exempts
 • Víctimes d’actes de violència de gènere                                       Exempt
 • Víctimes de bandes armades i elements terroristes                  Exempt
 • Alumnes amb discapacitat igual o superior al 33%                    Exempts
 • Alumnat en situació d’exclusió social                                           Exempt
 • Estudiantat subjecte al sistema de protecció de menors o sistema judicial de reeducació en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d’edat

                                                                                                    Exempt

 • Alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxillerat

                                                                                                   Exempts

ELS BECARIS DE SEGON DE BATXILLERAT, NO ESTAN EXEMPTS DEL PAGAMENT DE LES TAXES.

2.4) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.

Documentació acreditativa que cal adjuntar:

 • Fotocòpia del DNI, preferiblement en pdf o jpg.
 • Justificant de família nombrosa o monoparental en pdf o jpg (si es dona el cas).
 • Justificant de discapacitat de l’alumne/a igual o superior al 33% (si es dona el cas)
 • Justificant de tindre dret a qualsevol de les altres exempcions mostrades a la taula de TAXES (si es dona el cas).
 • Justificant del pagament de les taxes de les proves PAU – per ingrés o transferència – al compte del centre (ES39 0182 7710 4502 0253 7716)
 • Justificant del pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat  online gva. Sols alumnes que heu promocionat el curs 2022-2023. Polseu “ací “ (és més que recomanable que efectueu el pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat,  ja que, tot i no ser obligatori per a poder sol·licitar la formalització de la matrícula en les proves PAU, vos requeriran en la Universitat l’acreditació del pagament per a poder matricular-vos en els estudis  que desitgeu).
 • Certificat d’exempció de valencià (si es dona el cas). Molt important: el certificat no cal aportar-lo personalment en secretaria, PERÒ SI INDICAR SI ESTEU EXEMPTS.

3) ENLLAÇ PÀGINA WEB CONSELLERIA: INFORMACIONS PAU

Polseu “ací” (https://ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau)

Podeu consultar aquestes i altres informacions d’interès:

 • CALENDARI
  • Calendari PAU 2024 Juny.
  • Calendari PAU 2024 Juliol.
  • Horari  de realització de les proves accés 2024.
 • INFORMACIÓ GENERAL PROVA D’ACCÉS PAU
  • Guia PAU 2024.
  • Preguntes freqüents PAU 2024.
  • Relació entre titulacions universitàries i branques de coneixement.
  • Accés i admissió de l’estudiantat estranger.
 • ACCÉS I ADMISSIÓ PAU
  • Procediment de revisió de les qualificacions dels resultats dels exàmens de les PAU.
  • Ponderacions per a la preinscripció de 2024.
  • Taula de ponderacions per a la preinscripció de 2024.
  • Procediment exempció Valencià en les PAU.
  • Preguntes freqüents sobre exempció de Valencià.
 • EXÀMENS PAU I CRITERIS DE CORRECCIÓ
  • Exàmens de 2024 i criteris de correcció de la convocatòria de juny.
  • Exàmens de 2024 i criteris de correcció de la convocatòria de juliol.
 • ADAPTACIONS PROVES PAU
  • Resolució adaptacions proves PAU.
  • Calendari d’adaptacions proves PAU.
  • Model de sol·licitud d’adaptacions proves PAU.
  • Tipus d’adaptacions accés PAU.
  • Certificat d’adaptacions accés PAU.