Equip de Mediació

EQUIP DE MEDIACIÓ
L’equip de mediació de l’IES Lluís Vives, coordinat enguany per Maria José Mestre ( professora d’anglès
i Coordinadora de Convivència i Igualtat) i Pep Aguado (professor de filosofia) i format per professors i
alumnes, funciona des de fa cinc anys com una eina per ajudar tant a l’alumnat com al professorat, a
resoldre conflictes a través del diàleg.
Treballem en tres vessants:

 1. Selecció i formació d’alumnat mediador.
  Durant el primer trimestre del curs, alumnes formats en mediació entren a les aules dels 1ers d’ESO per
  explicar el treball dels mediadors i presentar l’equip. Posteriorment, també en 1er d’ESO fem una activitat
  a l’aula per seleccionar l’alumnat que es formarà en mediació. Una vegada seleccionat l’alumnat, durant
  el segon trimestre té lloc el taller de formació de mediadors en el qual col·labora també l’alumnat format
  en cursos anteriors. Aquesta formació té lloc fora de l’horari escolar.
 2. Ajuda a la resolució de conflictes.
  Quan dues o més persones s’adonen de que tenen un conflicte i es senten incapaços de solucionar-lo
  (perquè no poden parlar amb l’altra persona sense enfadar-se, o per alguna raó semblant) és quan
  necessiten ajuda de l’equip de mediació. Cal que el professorat que observe casos com aquestos
  informe a l’equip.
 3. Activitats de millora de la convivència i dinamització del centre
  L’equip de mediació també està involucrat en altres activitats, com ara la participació en Jornades de
  Mediadors i la celebració de dates assenyalades com ara el dia contra la violència de gènere, el dia de la
  dóna i el dia contra l’LGTBIQ+fòbia.
  Finalment, voldríem afegir que l’equip està obert a tota la comunitat educativa i agrairà qualsevol
  tipus d’ajuda o proposta de col·laboració.
  Contacte:
  mediaciovives@gmail.com